Extremism religion, religiös extremism, terrordåd

Har det verkligen inte med religion att göra?

Foto: Expressen
 
Ingen terroroganisation har tagit på sig dådet i Stockholm i fredags. Det kan alltså handla om en ensam galning eller att "den misslyckade utgången" av attacken gör, att ingen organisation vill ta på sig det. Högerextrema krafter passar oavsett på och pekar ut muslimer som skyldiga till dådet mendan andra sidan påstår, att attacken har absolut ingenting med islam att göra.
 
Båda sidorna har fel. De har fel oavsett om det handlar om en ensam galning eller en organisation. Högerkanten har fel i att hela den muslimska befolkningen är ond och att hela islam vill oss illa. Och vänsterkanten har fel i att det inte skulle ha något med religion att göra även om dådet genomförts på order av självaste Gud.
 
Islam kom till ca 600 år senare än kristendomen. Båda religionerna kommer från samma område och har mycket likheter med varandra. Grunden kan anses vara samma. Om vi tittar på utvecklingen av båda religionerna från ett historiskt perspektiv och gör en jämförelse, är det inte svårt att se att båda religionerna har ett våldsamt förflutet som följer samma tidsmönster. Medan kristendomen moderniserats, lever islam fortfarande sin period av tiden då kristendomen fortfarande var en väldigt våldsam religion. Islam är yngre och inte "hunnit så långt" i utvecklingen som kristendomen. Kanske om några hundra år kan vi se en modernisering av islam, om utvecklingen följer samma mönster.
 
"Det här har ingenting med islam att göra" är ett påstående som görs till leda. Och för den lärde har det säkert inte det. Jag är ingen expert inom islam och vet således inte hur mycket sådana hadnlingar finns eller inte finns inom läran. Jag vill dock tro på imamerna när de säger, att den riktiga islam är en fredlig religion som vill och kan samexistera med andra religioner. Men om handlingarna genomförs i religionens namn, är det bara ignorant att påstå, att handlingarna inte har NÅGOT med religion att göra även om "den rätta islam" skulle rent av fördöma den här typen av handlingar. Och den sanningen spelar de facto ingen roll för den gemene mannen. Tänk på ett scenario dä jag slår ner någon och säger, att jag gjorde det för att han är en rasist. De flesta tror, att jag gjorde det just av den anledningen och att jag förmodligen tillhör den autonoma vänstern; även om det i själva verket var rösterna i mitt huvud som beordrade mig att göra det. 
 
Att plocka politiska poäng ur en kris är förkastligt. Men att minska betydelsen av den bakomliggande orskaen är lika illa. Galningar finns det gott om, men någonstans hämtar de sin inspiration. Moskéerna och de islamska församlingarna måste ta sitt ansvar och ta krafttag mot extremismen inom religionen. Det bör ligga i imamernas intresse, att terrordåden i Allahs namn inte fortsätter. Nolltolerans - det är det enda som gäller. Inga fler föreläsare som predikar segregation. Inga grupperingar i moskéer som glorifierar IS eller det heliga kriget. Egenkontroll är vad som behövs. Från ord till handling. Det är till ert ansvar, att se till att extremism inte frodas i era församlingar. Predika den sanna islam som är fredlig och acceptera inget annat.
 
Debatten har hittills haft bara två sidor, som båda vägrar se hela bilden. Båda kräver, att man väljer deras sida, annars är man antingen en rasistisk islamofob eller så tillhör man en sverigefientlig PK-maffia. Men det är inte så enkelt. Båda sidorna måste ta av sig skygglapparna, sluta mörka fakta som inte gynnar ens syfte och upphöra med propagandan. Det finns ingen alternativ fakta. Det finns fakta och det finns lögner.
 
Diskusssionen sitter fast och den gemene mannen börjar bli frustrerad.  Frustration i sin tur leder antingen till apati eller extrema handlingar. Jag vill inte att någotdera ska hända i Sverige.