Allmännt, Brott & Straff, Migration domstolar, nyköpings tingsrätt, polis, rättegång, stenkastning, usa

Sluta skylla på segregation och samhället - Det är individerna som ska veta hut

 
Den uppmärksammde kidnappningsrättegången i Nyköpings Tingsrätt har fått avbrytas. De misstänka har förflyttats till säkerhetshäkte och får delta i rättegången på distans. Flera åhörare nekas nu tillträde till rättegången då de stört, orsakat tumult och kränkt både domare och nämdemän med könsord på arabiska.
 
Social utsatthet och segregation som vårt samhälle är skyldig till är anledningen till den totala respekten för polis och rättsväsende, säger en hel del som kommenterar händelserna.
 
Skämtar ni med mig? Ska vi som samhälle ta på oss skulden för att vissa av oss saknar all vett och sans? Felet ligger inte hos oss, inte det minsta. Felet ligger hos dessa individer, till hundra procent. Det enda felet som samhället har gjort är, att inte använda resurserna vi trots allt har för att bevara det samhällsklimat vi en gång i tiden haft i det här landet.
 
Jag vet att det korrekta skulle vara att helt ignorera dessa individers etnicitet. Men jag vågar påstå, att det är en viktig faktor som vi i allra högsta grad bör se i sammanhanget. Jag tror nämligen, att attituderna som i sin tur leder till beteende har med bakgrunden att göra och att dessa individer skattar sig högre stående och kan således bete sig som de vill. Att förolämpa domare och nämdemän på annat språk i en svenskspråkig rättegång är ett bevis på detta. Det är polariserat etnicitet mot etnicitet.
 
Men det finns läder i världen där socialt utsatthet är avsevärt mycket värre än här hemma och klyftorna mellan de olika samhällsklasserna är mycket större än i Sverige. Vi kan ta USA som ett exempel. Alla vet, att samhällsstrukturerna i USA ser mycket annorlunda ut i jämförelse med Sverige. Men när det kommer till respekt för de lagar upprätthållande instanserna, vet ALLA, att saknaden av respekt i kontakt med dessa har konsekvenser som ingen vill ta. Och den respekten finns hos alla oavsett etnicitet.
 
Kastar du sten mot en polisbil i USA, får du själv en kula i huvudet som svar, var så säker. Om polisen gjort rätt i att skjuta personen är inte ens en fråga. Förolämpar du en domare med könsord oavsett språk, sitter du 20 år i fängelse och vi pratar nu fängelse i USA, som inte går ens att jämföra med de fina institutionerna vi kallar för fängelse här hemma. Saknaden av respekt har omedelbara konsekvenser. Det vet alla och det gör, att denna respekt visas i handling.
 
Det som händer närmast dagligen i Sverige med stenkastningar, hot mot polis och tjänstemän och den respektlösa attituden mot vårt rättsväsende skulle vara otänkbart t.o.m för de värsta av kriminella i länder som USA. Inte heller skyller politiker, än mindre medborgare på samhället eller dess orsakat segregation om någonting liknande händer. Det är individernas fel, det är hot mot demokratin och det tolereras helt enkelt inte på någon nivå.
 
Vill vi då ha det samhället som exempelvis USA är idag? Den frågan kommer dess värre decennier för sent. Vi har redan det samhället - den respektlösa och kriminiella sidan. Det vi saknar är motstycket. Så jag svarar jakande på den frågan. Programvaran måste uppdateras innan viruset förstör hela systemet. Det har aldrig gått att bromsa sig ur en uppförsbacke och det gör det inte nu heller.
 
Vi behöver inse, att det aldrig kommer att vara sig likt igen. Förändringen har skett, men vi har inte hängt med. Det krävs krafttag i upprättande av ordning och respekt i samhället. Det börjar redan i skolan där lärare behöver större befogenheter för att upprätthålla ordning i klassen. 
 
Respekt är något man inte har per automatik, det är något man förtjänar. Om jag inte respekterar mig själv, kan jag banne mig inte förvänta mig att andra gör det heller. Så sluta daltas! Dessa individer behöver veta hut. De kommer aldrig att visa respekt för vårt rättssystem om rättssystemet snällt ber om det. Det ska vara så kännbart hemskt med påföljder, att denna respekt infinner sig bara av blotta tanken. Om det går i länder med större segregation, går det även i Sverige. Men endast om viljan finns.
 
Sverige har blivit ett skämt för vissa av dess medborgare. Det är dags att visa, att "skrattar bäst som skrattar sist". Och det även med våldsverkan om det behövs. Dina medborgerliga rättigheter är brukade när du själv slutar respektera dem. 
 
Det är inte lätt, att inse sina fel. Men det är nödvändigt om man vill komma till rätta. På den här tentan har vi råkat skriva våra svar med bläck, så det går inte att sudda bort de felaktiga svaren. Att stryka över ser bara fult ut, alla fattar ändå att vi tänkte fel från början. Så lösningen är att göra nya formler för att kunna ta fram en slutsumma som ser bättre ut.
 
Det är bara det, att svaren måste lämnas in snart. Annar blir det IG och frågan är om vi kan gå om den här klassen.