Allmännt, Skatt Arbetsförmedlingen, Landstingen, MUCF, Migrationsverket, Regeringen, Skattetryck, Statlig inkomstskatt, Vinster i välfärd, skatter, skatteverket

Skattehöjningar löser inte våra problem - Kontroll och krav gör det

 
Sverige befinner sig i den största ekonomiska utmaningen som vi skattebetalare har någonsin haft under vår historia. Effekterna av den hittills största invandringen har inte börjat synas på riktigt ännu, men är verklighet vilken dag som helst. Regeringen menar, att skatterna måste höjas rejält och att nya skatter måste uppfinnas om den nuvarande nivån av välfärd ska bibehållas.
 
Svenskarna är redan världens mest beskattat folk. Utöver den skatt som du själv betalar på din lön, betalar din arbetsgivare ytterligare 32% i skatt. Över hälften av din inkomst går redan till staten. Det finns inga fler resurser hos vanliga Svenssons att betala mer. 
 
Vänsterpartiet, som hellre bekämpar rikedom än fattigdom, är det partiet som förespråkar skattehöjningar mest. Om Ulla Andersson (V) får bestämma, får vi tillbaka gåvo-, arvs- och förmögenhetsskatten. Detta till trots, att avskaffandet av dessa skatter tillfört mer pengar i statskassan än vad dessa skatter inbringade.
 
Två tredjedelar av din bensintank är redan skatter och De Gröna vill höja bensinskatten ytterligare. En vanlig familj med två barn har p.g.a skattehöjningar haft 22.000 kr mindre i semesterkassan i år då Magdalena Anderssons (S) långa fingrar har varit och norpat lite extra i skatter. Utvecklingen som vi fått under Löfvens (S) regering är ohållbar hur mycket man än påstår, att det är sexigt att betala skatt. Jag vill inte bli ännu sexigare, snarare känner jag mig redan för sexig för mitt eget bästa.
 
Vinsterna i välfärden är inte problemet. Förlusterna däremot är. Trots att landstingen överstiger sina budgetar varje månad klarar de inte att leverera godtagbar vård inom rimlig tid. Arbetsförmedlingen slukar en stor summa pengar ut budgeten, men framstår som en uråldrig byråkratimaskin vars leveranssäkerhet är föga imponerande. Och att inte nämna MUCF, som delar ut bidrag för miljarder utan någon som helst koll på vilka pengarna går till. Vid många fall är det ytterst tveksamt om verksamhet kan över huvudtaget påvisas hos bidragstagare. Religiösa samfund får likaså stora bidrag trots, att vi bestämt att vårt samhälle ska vara sekulärt.
 
Det behövs vinstkrav, åtminstone nollkrav för den offentliga sjukvården. Den hundraåriga traditionen har år efter år tillåtit budgetöverstigningar och inom landstingen upplevs inte detta som ett problem. Landstingen behöver styras som ett företag. Om privata aktörer klarar av sin verksamhet med marginal, borde även Landstingen kunna göra det.
 
Arbetsförmedlingen behöver förnyas och förenklas. Mycket av pengarna går till aktiviteter som inte fyller någon funktion bara för att regeringen ska kunna visa upp snyggare statistik. Även där behövs det en järnhand för att styra upp verksamheten.
 
Migrationsverket är den största boven av de alla. Arbetsflödet måste effektiviseras i alla deras processer. Åtstramningar behövs inte minst här. De ersättningsnivåerna som betalas ut för exempelvis de nyanländas boende är inte på en rimlig nivå. Det går att ha drägliga förhållanden för mycket mindre pengar.
 
Men den mest okontrollerade av alla myndigheter är MUCF. Miljarder delas ut till föreningar och organisationer som i bästa fall gör lite samhällsnytta, i värsta fall stödjer våldbejakande islamism. Detta i sin tur beror på, att ingen kontrollerar hur MUCF fördelar pengarna. Till att börja med bör anslagen till MUCF halveras. Trots den lilla nyttan många föreningar gör, är det inte meningen att du och jag ska betala grannbarnens schackspelande. Reglerna måste ses över, kontroll införas och utbetalningskraven måste skärpas dramatiskt.
 
Vi klarar inte av högre skattetryck. Och lösningen ligger inte ens där. De senaste rapporterna visar, att skattesänkningar, exempelvis slopandet av den statliga inkomstskatten skulle generera 10 miljarder mer i statskassan än vad skatten inbringar.
 
Däremot måste statliga instanser börja styras som företag med tydliga krav på rimliga kostnader. Kontrollen av pengaanvändningen måste skärpas och framför allt slöseri med skattepengar måste stoppas. Ytterligare skattehöjningar är kontraproduktiva. När ska regeringen ta till sig det?