Allmännt, Extremism Facebook, Propaganda, Utbidlning, Vänskap

Har du tänkt att ta bort en person som vän? Tänk en gång till!

 
Jag blir så förbannat trött på alla nyheter om nya terrordåd från kontinenten och här hemma. Jag börjar bli så trött på mänskligheten. Det senaste exemplet är mannen som skulle slå tillbaka med samma mynt och targeterade muslimer med en motattack i London i måndags.
 
Moskén han hade i sitt sikte har under många år spridit hatpropaganda, men för ett par år sedan bytte moskén ledning och har sedan dess varit tongivande inom fredlig islam i landet. Så varför valde denna counterterrorist just denna moské som sitt mål? Vad tänkte han? Eller tänkte han över huvud taget?
 
Till att börja med vill jag fördöma hans aktion. Det är under några som helst omständigheter inte acceptabelt, att sänka sig till denna nivå och och begå hämdaktioner i form av mer terror. Med det sagt, vill jag spekulera lite vad som gjorde, att han valde så "fel" mål.
 
Utbildning och information är den som sägs rädda oss från krig och elände. Och det stämmer nog. De som radikaliseras, åt vilket håll det nu än gäller, är ofta lågt utbildade människor, som är lättpåverkade då de saknar grundläggande kunskap om i princip allting.
 
Mannen i London saknade med största sannolikhet information om vad som pågår i den nämnda moskén idag. Han hade nog ändå nåtts av informationen hur det låg till för några år sedan. Hade han varit uppdaterat, tror jag att han inte gjort samma val. Återigen spekulerar jag, men troligtvis hade mannen valt, att endast läsa alternativa media och helt stänga ut allting annat. 
 
Ett liknande scenario står mig själv ganska nära till hands. I mitt facebookflöde har jag nämligen otaliga gånger fått läsa inlägg där författaren talar om, att alla som delar eller uttrycker viss typ av åsikter eller delar nyheter från källor som författaren anser vara icke-önskvärda, kommer att tas bort från författarens vänlista. Det är en aktion som till synes verkar vara ett gott ställningstagande. Men är det verkligen det?
 
Jag tycker inte det. Genom att stänga ut viss typ av information väljer vi att endast läsa det som stöder vår egen uppfattning. Vi vägrar således att ens förvissa oss om vad andra människor tycker och tänker. Eventuellt missar vi en del av sanningen; åtminstone hur andra ser på den. Det kan aldirg vara bra. Att selektivt välja endast nyheter som är skrivna från ens egen synvinkel är att frivilligt cencurera sin världsbild. När det riktas mot andra, kallas det för propaganda. 
 
Det sägs även, att det är viktigare att känna sitt fiende än att känna sig själv. Det är ytterligare ett argument som stöder min uppfattning om att sanningen - den egentliga världsbilden - kan bildas endast om man tar hänsyn till alla aspekter som finns till hands.
 
Jag har över tusen vänner på Facebook. Jag känner dem personligen, men många av dem representerar en helt annan världsuppfattning, än vad jag själv gör. Jag ser ändå ingen anledning till att ta bort någon av dessa oavsett om de är kommunister eller sverigedemokrater (båda finns representerade i min vänlista) trots att deras åsikter inte är förenliga med mina. Jag vill gärna läsa om bådas syn på saker och ting. Det är nämligen svårt att ha fel i allt. Lika mycket är jag villig att ta diskussionen med vedebörande om jag anser dem sprida osanningar.
 
Vi skämtar ibland om att en person har en selektiv hörsel. Men när det kommer till kritan, är det inget skämt för många av oss. Allt för många väljer att läsa endast det de vill läsa. Det ändrar inte världen, det ändrar bara dig själv - till det enkelspårigare.
 
Så tänk efter en gång till innan du tar bort en vän som har en annan åsikt än din egen. I slutändan kan det påverka dig till det negativa. Och stämmer mina spekulationer, kan det till och med vara en början av något mycket olyckligt.
 
Och sist men inte minst: Du når inte själv ut till just dem som du kanske mest vill påverka, om du eliminerar dessa. Glöm inte , att mångfald är mycket större än din bild av den.