Allmännt, Sex & Samlevnad Daniel Mitsogiannis, Julia Linander', Norrköping, Norrköpings Tidning, Pride, Ung Vänster, Vänsterpartiet, vänsterextremism

Ung Vänster kidnappade Pride i Norrköping

Foto: Facebook
 
Julia Linander, ordförande för Ung Vänster i Östergötland kidnappade Pride i Norrköping genom att sätta upp tre viktiga regler som hon själv privat anser alla heterosexuella ska följa. Linander låter läsaren att förstå, att det är Pride i Norrköping som står bakom hennes regelverk även om det själva verket endast är hennes egna tankar och krav. Vänsterpartiets ungdomsförbund troligtvis ställer sig bakom, eftersom hon signerar debattartikeln i Norrköpings Tidning som ordförande för Ung Vänster i Östergötland. Dessutom lägger hon till sin egen sexuella läggning som pansexuell.
 
Linanders regler för heterosexuella är, att inte visa någon heterosexuell kärlek i pridetåget; det är förbjudet att pussa det motsatta könet, att inte ifrågasätta någons sexualitet eller kön och att inte på något sätt ta illa vid evetuella uppraggningsförsök från personer av samma kön. Kraven var alltså inte många, men reaktionerna har inte låtit att vänta sig. Nöjesprofilen Daniel Mitsogiannis är en av de som reagerat genom att framföra en annan syn på saken. I en publik skrivelse på Facebook framför han, att Pride är för alla och står för alla människors lika värde. Mitsogiannis avstod till och med från att gå i pridetåget på grund av Linanders artikel som hon framställde som allmänt vedertagna åsikter.
 
Daniel Mitsogiannis har rätt i det han skriver. Han skäms för att någon som Linander sätter upp regler för andra utan någon som helst mandat. För en läsare står det sig självklart, att reglerna är uppsatta av arrangörerna. Men Norrköping Pride ställde sig inte bakom Linanders regler utan välkomnade alla att deltaga i prideparaden som till trots fick rekordmånga deltagare.
 
Det är inte första gången vänsteranhängare försöker kidnappa hela priderörelsen. Vänsterextrema åsikter har flera gånger framförts från pridescenen som sanningar vilka hela homosverige påstås ställa sig bakom. Vi får dock inte glömma att Pride är politik. Gemensam politik. Politik där alla de som står för människors lika värde oavsett sexuell läggning enas om under en vecka i och med man står för samma värden. Den värdegrunden är en plattform som varken är vänster eller höger. Med odemokratiska medel, genom hot och våld, har den autonoma vänstern gjort ett antal försök att kidnappa den och frysa ut exempelvis Liberalerna och Moderaterna. För mig är det helt obegripligt och avskyvärt i sammanhanget. Det påvisar bara, att de inte står för alla människors lika värde.
 
Julia Linander kräver, att ingen tar illa upp om bögar, lesbiska, transpersoner och queers visar sin kärlek öppet och till och med kanske gör ett eller annat uppraggningsförsök, men samtidigt blir hon själv illa berörd om någon visar upp en annan typ av kärlek, än hennes egen. Det är inte att stå upp för alla människors lika värde. Det är dubbelmoral.
#1 - - Jack Brander:


Jag har stött på denna inställning i RFSL-sammanhang. Det är också huvudanledningen till att jag inte har varit medlem sedan Eldkvarn brann. De främsta andra anledningarna är att jag inte vill representerad av någon annan, samt att jag inte har mer gemensamt med andra bögar än heterosexuella har med varandra.

"Linanders regler för heterosexuella är, att inte visa någon heterosexuell kärlek i pridetåget; det är förbjudet att pussa det motsatta könet (...)".

Detta är en absolut absurd och kontraproduktiv inställning i en organisation som hävdar att de står för sexuellt LIKABERÄTTIGANDE.
Även om hon nu skulle vilja utesluta just heterosexuella (av löjeväckande skäl) så betyder det att hon samtidigt hindrar bisexuella från att uttrycka sin kärlek.

Dessutom är jag helt övertygad om att det är en stor fara att göra homovärlden till en sluten sekt. Ingenting kommer att uppnås utan att heterosexuella ser oss som helt likvärdiga, och detta sker inte genom segregation.
Detta är en helt idiotisk inställning, och det hjälper föga att den kommer från mina egna politiska led.