Allmännt, Migration Asyl, Finland, Haparanda, Irak, Migrationsverket, Torneå

Migrationsverket ger falska förhoppningar på skattebetalarnas bekostnad

 
Ett 40-tal irakiska medorgare, som har fått ett avslag för asyl i tre instanser i Finland, har transpoterats, inhysts och välkomnats till Sverige av Migrationsverket i den uppmärksammade aktionen vid Finska Torneå och Svenska Haparanda. En aktion vars enda utfall är falska förhoppningar och svenska myndigheters arrogans över gemensamma bestämmelser inom EU.
 
Länder som är med i EU har bestämt, att det är det mottagande landet som ska behandla asylsökandes ansökan och verkställa antingen asyl eller utvisning. Om den asylsökande söker sig under tiden eller efter beslut till ett annat EU-land, ska denne tillbaka till det landet där hen först registrerats som asylsökande. Det är regler som alla EU-länder förbinder sig till att följa.
 
Vare sig man anser, att dessa asylsökandes ansökningar har behandlas fel eller inte, får inte enskilda tjänstemän fatta beslut som går emot dessa regler. Då skulle hela asylsystemet i Europa falleras. Ändå fattade Migrationsverket ett beslut om att ordna transport, boende, ekonomiskt stöd och ett varmt välkomnande till Sverige för dessa migranter som fått avslag tre gånger i vårt grannland.
 
Dels visar detta beslut ett stort missrespekt för Finlands fattade beslut och hela regelverket i Europa. Men det är även en handling som ger dessa flyktingar ingenting annat än falska förhoppningar. Om tre instanser i vårt grannland har bedömt, att dessa personer inte har asylskäl, är det uppenbart att det inte kan heller finnas i Sverige. Vi är bundna till samma regelverk. Dessa personer kommer inte att få stanna i Sverige utan de kommer att så småningom utvisas tillbaka till Finland därifrån de utvisas tillbaka till sina hemländer.
 
Det är inte en aktion av barmhärtighet eller en uppvisning av godhet av den humanitära stormakten Sverige. Det är för det första ett regelbrott och för det andra oförskämd slöseri av våra skattepengar som inte kommer att sluta lyckligare än med en stor besvikelse.
 
För mig är det obegripligt, att Migrationsverket inte respekterar Finlands beslut i tre instanser. Ännu mer obegripligt blir det, när vi vet, att det enda som på sikt kommer att hända, är att dessa personer kommer att utvisas tillbaka till Finland. Det enda som händer är att de får vara i Sverige på vår bekostnad några månader, dock mot alla internationella bestämmelser.
 
Vem är ansvarig för denna aktion? Hur är det ens möjligt att genomföra? Det är dags, att Migrationsverket får en översynsenhet som kontrollerar dess beslut. Så här kan vi inte ha det. Det gynnar varken flyktingarna eller vår gemensamma ekonomi. De ansvariga måste letas fram och tas ifrån deras beslutanderätt. Uppenbarligen har de ingen respekt för lag och ordning eller flyktingarnas situation.