Att inte vaccinera är barnmisshandel som borde vara straffbart

 
Mässlingepidemi med flera dödsfall i Västsverige kan vara ett faktum. Hundratals nyfödda barn har utsatts för smittorisk av ovaccinerad och smittad personal. Ett halvår sedan hade vi ett liknande fall med kikhosta i Danderyds sjukhus i Stockholm. Smittsamma och ibland dödliga barnsjukdomar har fått en renessans i hela Europa. Under 20 års tid har antalet vaccinerade barn minskat och i samma takt har dessa sjukdomar ökat. Vissa barnsjukdomar som mässling kan ha en dödlig utgång och sjukdomar som påssjuka leder ofta till följdsjukdomar som i sin tur kan vara fatala.
 
Varför är det då fler och fler föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn? De kan väl omöjligen medvetet vilja sina barn illa. Nej, en undersökning visar, att föräldrar som hoppar på antivaccintrenden är ofta individer som även i övrigt i livet vill leva så naturligt som möjligt. De använder alternativa kurer mot sjukdomar och bryr sig om sin hälsa mer än gemene man gör.
 
Om föräldrarna bryr sig om hälsan bör de vaccinera sina barn, kan man tycka. Men dessa föräldrar tror hellre på konspirationsteorier än den kalla fakta som vetenskapen har att komma med.
 
Det hela började 1998 då Andrew Wakefield publicerade en studie som visade ett tydligt samband med autism och MPR-vaccinet. Senare kunde det dock bevisas, att Wakefield hade manipulerat resultatet mot mutor om ca fyra miljoner kronor från advokater som ville bevisa sambandet i sina rättstvister. Tiotals studier efter Wakefields har kunnat bevisa, att det inte finns något som helst samband med autism och vaccinationer. Wakefields teorier fick ändå bred spridning. På grund av hans bedrägeri har tusentals barn dött när föräldrarna har låtit bli att vaccinera sina barn. Tack gode gud att Wakefield är numera förbjuden att jobba med medicin.
 
Alternativmedicinen som omsätter över 34 miljarder dollar årligen skyller på "big pharma" för att de endast vill tjäna pengar på vaccinerna och i praktiken injicerar gift i småbarn. Men sanningen är den, att medicintillverkare som i sin tur omsätter över 1.000 miljarder dollar, tjänar bäst när folk är sjuka. Argumenten håller alltså inte. När det gäller att spruta in gifter i folk så är det exakt samma gift som man drabbas av när man får sjukdomen istället.
 
Att ta fram vacciner är kostsamt och en investering man gör utan att veta om forskningen leder till önskat resultat. Att tillverka vaccin är inte heller gratis med tanke på de höga kraven som sjukvården ställer idag. Självklart tjänar läkemedelsföretagen på vacciner. De är ju företag och företagens verksamhet går ut på att göra vinst. Men vinsterna är inte i närheten av vad alternativmedicinen påstår.
 
Effekten av vaccination bygger på en s.k. flockskydd. En sjukdom kan nästintill utrotas om 75-90% av populationen är vaccinerad. I annat fall utgör vaccinet skydd endast för individen. Det står sig helt klart att anledningen till de nya utbrotten är att befolkningen inte längre vaccineras i samma utsträckning. De föräldrar som låter bli att vaccinera sina barn kan således hållas ansvariga för att bidra till detta. 
 
När flockskyddet destabiliseras går inte ett småbarn säker. Nyfödda löper störst risk att dö av barnsjukdomar om de smittas. Det var inte så länge sedan en kvinna som bar smitta med kikhosta som hon fått av sitt ovaccinerade barn, arbetade på neonatala avdelningen på Danderyd sjukhus. I Västsverige är en epidemi med mässling bland hundratals nyfödda troligen ett faktum. Sjuka bebisar som utsätts för att föräldrarna tror på nonsens istället för vetenskap.
 
Ditt val att inte vaccinera ditt barn påverkar inte bara dig och ditt barn. Det påverkar alla andra barn också. Enligt lagen har du rätt att låta bli. Oavsett, så tycker jag, att det är väldigt oansvarigt. I hårda drag tycker jag, att antivaccinrörelsen står för barnmisshandel. Att medvetet utsätta ett barn för en smitta smitta som kan döda det är ingenting annat än barnmisshandel.
 
Jag tror, att uppsåtet som dessa föräldrar har är gott. Inte vill de orsaka sina eller andras barn lidande. Och med vissa sjukdomar spelar det ingen större roll eftersom inte alla sjukdomar vi kan vaccinera oss mot är dödliga. Men följderna kan vara besvärliga. Vi som är gamla nog att genomlidit vattkoppor är också de enda som senare i livet kan drabbas av bältros. Det gör inte de som inte har haft sjukdomen. Så trots uppsåtet är resultatet negativt hur vi än vänder och vrider på det.
 
Frankrike har ett lagförslag uppe som går ut på, att ovaccinerade barn inte får delta i skolan. Föräldrarna måste då ordna hemundervisning på egen bekostnad. Det är ett drastiskt sätt att bemöta det här växande problemet, men i sak kanske nödvändigt. 
 
Jag ser ogärna att ovaccinerade barn tas till barnmottagningar där de kan smitta ovaccinerade bebisar. Lika lite vill jag att dessa barn själva kommer att drabbas av någon av sjukdomarna. Men så länge det finns foliehattar som låter bli att vaccinera sina barn, måste vi vara på alerten. Den annars så hälsomedvetna föräldern är nämligen det största hotet för våra barns hälsa.