Allmännt, Samhällsfrågor kontrollorgan, mediaskatt, oberoende radio och tv, public service, tv-avgift, tv-licens, tv-skatt

Säg hejdå till oberoende radio och TV

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i höstas emot ett förslag från public service-kommittén som yrkar på att man ska göra sig av med dagens TV-avgift och ersätta den med en skatt för alla över 18 år och som har en årsinkomst över 131.000 kronor. Personer som tjänar mindre ska slippa att betala medan alla andra beskattas med ca 1.300 kronor per år.

Lagförslaget kommer troligen klubbas igenom i riksdagen under våren. Inget konstigt i sig. Finland har redan haft denna skatt ett tag, likaså många andra europeiska länder, som har en public service. De som betalar sin TV-avgift idag är detta ett välkommet förslag framför allt om man är ensamstående eller om det bor endast två vuxna i hushållet. Då kommer denna kostnad nämligen sänkas något. Bor det däremot flera myndiga personer under samma tak, blir kostnaden avsevärt mycket högre då TV-avgiften gällde per hushåll och den nya skatten gäller alla över 18 år.

Med förslaget kommer även 120 jobb i Kiruna att försvinna, en liten besparning. Inte heller kommer det finnas några fruktade TV-pejlare eller glada körer som tackar oss för att vi så gärna betalar, att finnas kvar. På sikt sägs det, att avgiften kommer att eventuellt sänkas, men det har jag väldigt svårt att tro. Totalt sett kommer staten håva in mycket, jag menar mycket mer intäkter på detta vis än med TV-avgifterna. Och pengarna kommer att behövas någon annanstans. Har det någonsin hänt, att skatter som denna har sänkts? Se bara på trängselskatten...

TV-skatten ska finansiera alltså mycket mer än sitt eget syfte, d.v.s. leverera oberoende radio och tv till medborgare, en media som man kan lita på i vått och torrt. Och det är just där vi kommer till problemets kärna. Det är nämligen långt ifrån alltid vi levereras oberoende radio och tv. Det står sig uppenbart, att mycket ofta är rapporteringen politiskt vinklad. Ett annat problem är, att makten kopplas nu till public service, vilket innebär, att rapporteringen kommer troligtvis bli än mer vinklad i framtiden.

Vi behöver ett granskande organ, som övervakar public service rapportering och ingriper, sanktionerar och tillrättavisar politiskt vinklad rapportering. Och eftersom med TV-skatten dras det in mycket mer pengar till sammanhanget, borde inte dess finansiering heller vara ett problem.

Men det finns ingen politisk vilja till den här typen av kontrollorgan. Det står sig för mig oförklarligt. Vi tvingas alltså betala för public service, som inte fullföljer sitt uppdrag. Vi kommer alla att betala för att få, även om i mild grad, propaganda levererat till oss. Det är något vi inte borde acceptera.

Eller har vi redan blivit så hjärntvättade, att vi tycker att det är okej? Det är dags för oss som medborgare, att kräva, att vi får det vi beskattas för. Därför är ett införande av ett kontrollorgan en nödvändighet i en demokrati vi försöker upprätthålla. Det tråkiga är, att majoriteten i vårt land tycker, att de politiska filtren som public service har idag är helt på sin plats. De flesta förstår inte ens att de finns där.