Sverige har fått ett nytt politiskt parti. Partiet heter Jasin och är muslimers motsvarighet till Kristdemokraterna. Partiet har ansökt om att få deltaga i riksdagsvalet 2018 och har de 1.500 namnunderskrifter insamlade, som behövs för registreringen. I sak säger partiet vara sekulärt, men bakom den står en shiamuslimskt trossamfund med samma namn.
 
Jag förutspådde ett sådant parti redan för 10 år sedan och undrade då varför det inte redan hade hänt. I sak är det inte konstigare än att vi har ett kristet parti, Kristdemokraterna. Men Jasins syn på demokrati och samhälle skiljer sig markant från våra generella värderingar om demokrati.
 
Dels står partiet bakom viss segregation av kvinnor och fördömer inte avrättningar av exempelvis homosexuella. I praktiken är mycket av partiets linje baserat på Koranen och en del även i Sharia. Partiet står för fri invandring oavsett anledning, men vill samtidigt utvisa kriminella invandrare som inte fått medborgarskap.
 
På den politiska kartan är det svårt att placera partiet höger eller vänster. Dels vill de sänka pensionsåldern till 55 för att frigöra arbeten för unga samtidigt som partiet vill minska bidragsberoendet. På partiets hemsida, som för närvarande ligger nere, har det inte gått att hitta något ekomisk-politiskt program och många andra viktiga frågor finns inte heller besvarade av partiets representanter.
 
Med andra ord kan man säga, att det handlar om en enfrågeparti som vill betona vikten av att samhället måste lyfta religionen till en viktigare position och att oavsett religtionstillhörighet bör besluten fattade efter övertygelse respekteras i större utsträckning.
 
Från extremhögern har det hörts skarpa röster om att partiet skulle utgöra ett hot mot demokratin. Jag har dock personligen svårt att tro, att Jasin skulle lyckas med det - idag i alla fall. Dels består partiet uteslutande av shiamuslimer, som är en klar minoritet inom islam och kommer främst från Iran. Partiet har öppnat upp för diskussione med sunnimuslimska organisationer om ett eventuellt samarbete, men att få till ett sådant krävs närmast en ny profet. Sådant samarbete har inte lyckats tidigare och chanserna att det skulle ske nu är minimala.
 
Jag skulle vilja påstå, att Jasin inte utgör något hot alls mot vår demokrati trots de många odemokratiska värderingarna partiet står för. Och att partiet skulle komma över fyraprocentsspärren som krävs för att få plats i riksdagen är närmast obefintliga. 
 
Men alla försök att störa den demokratiska ordningen måste tas på allvar. Vi bekämpar Nordiska Motståndsrörelsen trots att deras inflytande i politiken är minimal. Därför måste vi ta debatt även med Jasin. Demokratin måste försvaras oavsett vilket håll hotet kommer ifrån.
 
Jasin kommer att bli ett samtalsämne och en katalysator för de högerextrema, men något riktigt hot utgör partiet inte. Inte som det är idag i varje fall. Men vi vet, att det finns flera enfrågepartier som fått stor väljarkår bakom sig. Därför går det inte att utesluta att Jasin gör vissa framgångar. Dock lär inte det ske innan partiet formar ett partiprogram som kan tas på allvar. Än så länge är det ett skämt.
Islamskt parti, Jasin, Partipolitik,
 
Ett 40-tal irakiska medorgare, som har fått ett avslag för asyl i tre instanser i Finland, har transpoterats, inhysts och välkomnats till Sverige av Migrationsverket i den uppmärksammade aktionen vid Finska Torneå och Svenska Haparanda. En aktion vars enda utfall är falska förhoppningar och svenska myndigheters arrogans över gemensamma bestämmelser inom EU.
 
Länder som är med i EU har bestämt, att det är det mottagande landet som ska behandla asylsökandes ansökan och verkställa antingen asyl eller utvisning. Om den asylsökande söker sig under tiden eller efter beslut till ett annat EU-land, ska denne tillbaka till det landet där hen först registrerats som asylsökande. Det är regler som alla EU-länder förbinder sig till att följa.
 
Vare sig man anser, att dessa asylsökandes ansökningar har behandlas fel eller inte, får inte enskilda tjänstemän fatta beslut som går emot dessa regler. Då skulle hela asylsystemet i Europa falleras. Ändå fattade Migrationsverket ett beslut om att ordna transport, boende, ekonomiskt stöd och ett varmt välkomnande till Sverige för dessa migranter som fått avslag tre gånger i vårt grannland.
 
Dels visar detta beslut ett stort missrespekt för Finlands fattade beslut och hela regelverket i Europa. Men det är även en handling som ger dessa flyktingar ingenting annat än falska förhoppningar. Om tre instanser i vårt grannland har bedömt, att dessa personer inte har asylskäl, är det uppenbart att det inte kan heller finnas i Sverige. Vi är bundna till samma regelverk. Dessa personer kommer inte att få stanna i Sverige utan de kommer att så småningom utvisas tillbaka till Finland därifrån de utvisas tillbaka till sina hemländer.
 
Det är inte en aktion av barmhärtighet eller en uppvisning av godhet av den humanitära stormakten Sverige. Det är för det första ett regelbrott och för det andra oförskämd slöseri av våra skattepengar som inte kommer att sluta lyckligare än med en stor besvikelse.
 
För mig är det obegripligt, att Migrationsverket inte respekterar Finlands beslut i tre instanser. Ännu mer obegripligt blir det, när vi vet, att det enda som på sikt kommer att hända, är att dessa personer kommer att utvisas tillbaka till Finland. Det enda som händer är att de får vara i Sverige på vår bekostnad några månader, dock mot alla internationella bestämmelser.
 
Vem är ansvarig för denna aktion? Hur är det ens möjligt att genomföra? Det är dags, att Migrationsverket får en översynsenhet som kontrollerar dess beslut. Så här kan vi inte ha det. Det gynnar varken flyktingarna eller vår gemensamma ekonomi. De ansvariga måste letas fram och tas ifrån deras beslutanderätt. Uppenbarligen har de ingen respekt för lag och ordning eller flyktingarnas situation.
Asyl, Finland, Haparanda, Irak, Migrationsverket, Torneå,
 
Skolorna i Kristianstad har erbjudit mellan- och högstadieelever att delta i simundervisningen i en burkini. Burkinin är inte skattefinansierade utan en gåva från Majblommekommitén. Kristianstadsbladet, som betecknar sig som liberal tidning, skriver upprörd om händelsen i sin ledare och gör en direkt jämförelse med användning av burkinin och hederskulturer hänvisandes till och med till hedersmord.
 
Att alla ska kunna gå klädda så som de vill håller jag med om. Jag måste ändå fråga när Kristianstadsbladets ledarskribent blev tankeläsare. Hen har väl ingen aning om hur dessa flickor vill klä sig i simhallen. Hela skrivelsen står enligt min uppfattning för allting annat ärn liberalism. Den kräver, att alla ska vara klädda i vanliga baddräkter.
 
Jag minns själv när jag gick i lågstadiet hur jobbigt jag själv tyckte, att det var att visa sig i badbyxor inför andra. Jag såg nämligen ut som ett biafrabarn. Jag hade ätstörningar under många år och vägde långt under det normala. Hade det erbjudits en burkini till mig då, hade jag mer än gärna tagit den på mig. Dessa flickor är troligtvis inte vana vid att visa sig halvnakna inför andra och känner sig mer bekväma med burkinin.
 
Dessutom är det ju så, att det är föräldrarna som bestämmer över sina barn till att de blir myndiga, vare sig vi vill det eller inte. Oavsett anledning så är det upp till dem om barnen har baddräkt eller burkini på sig.
 
Att alla elever blir simkunniga är ett av målen med idrottsundervisningen i skolan. Den målsättningen är långt mer viktigare att fylla än att alla ska göra det i en viss typ av klädsel. Om alternativen är att lära sig att simma i en burkini eller att inte lära sig alls, trumfar vikten av simkunskap i alla lägen.
 
Att vi ska bekämpa hedersförtryck och inte acceptera, att kvinnor måste mot sin vilja klä sig på ett visst sätt är självklart för en liberal som mig. Men att hellre neka vissa barn undervisning än att låta dem att delta i en alternativ klädsel är inte bara diskriminerande, det är omvänt förtryck. Det ska ingen kommun ägna sig åt.
 
Personligen tycker jag, att brukinin ska erbjudas till alla elever, inte bara de muslimska. Det kanske finns en och annan som inte är bekväm med att vara halvnaken bland andra. Det ska vi respektera. Målsättningen med undervisningen är att alla lär sig att simma, inte att alla har på sig en baddräkt eller simbyxor. Simkunskap är viktigare än vad eleverna har på sig.
 
Vi kan inte bekämpa förtryck med att förtrycka. Och hedersförtryck bekämpas inte heller genom att kräva att barnen följer viss klädkod. Jag tycker, att skolorna i Kristianstad har gjort helt rätt. Dessa barn har rätt att lära sig att simma och vi ska inte ta den rättigheten ifrån dem.
 
Jag är även övertygad om att när dessa barn väl blir vuxna, kommer de att ta på sig en vanlig baddräkt om det är det de vill. Och det är då vi ska stå där och ge dem allt den stöd de behöver, om de skulle tvingas att gå mot sin vilja. Det är att vara liberal. 
Burkini, Idrottsundervisning, Kristianstadsbladet, Simundervisning, skola,