Ett 40-tal irakiska medorgare, som har fått ett avslag för asyl i tre instanser i Finland, har transpoterats, inhysts och välkomnats till Sverige av Migrationsverket i den uppmärksammade aktionen vid Finska Torneå och Svenska Haparanda. En aktion vars enda utfall är falska förhoppningar och svenska myndigheters arrogans över gemensamma bestämmelser inom EU.
 
Länder som är med i EU har bestämt, att det är det mottagande landet som ska behandla asylsökandes ansökan och verkställa antingen asyl eller utvisning. Om den asylsökande söker sig under tiden eller efter beslut till ett annat EU-land, ska denne tillbaka till det landet där hen först registrerats som asylsökande. Det är regler som alla EU-länder förbinder sig till att följa.
 
Vare sig man anser, att dessa asylsökandes ansökningar har behandlas fel eller inte, får inte enskilda tjänstemän fatta beslut som går emot dessa regler. Då skulle hela asylsystemet i Europa falleras. Ändå fattade Migrationsverket ett beslut om att ordna transport, boende, ekonomiskt stöd och ett varmt välkomnande till Sverige för dessa migranter som fått avslag tre gånger i vårt grannland.
 
Dels visar detta beslut ett stort missrespekt för Finlands fattade beslut och hela regelverket i Europa. Men det är även en handling som ger dessa flyktingar ingenting annat än falska förhoppningar. Om tre instanser i vårt grannland har bedömt, att dessa personer inte har asylskäl, är det uppenbart att det inte kan heller finnas i Sverige. Vi är bundna till samma regelverk. Dessa personer kommer inte att få stanna i Sverige utan de kommer att så småningom utvisas tillbaka till Finland därifrån de utvisas tillbaka till sina hemländer.
 
Det är inte en aktion av barmhärtighet eller en uppvisning av godhet av den humanitära stormakten Sverige. Det är för det första ett regelbrott och för det andra oförskämd slöseri av våra skattepengar som inte kommer att sluta lyckligare än med en stor besvikelse.
 
För mig är det obegripligt, att Migrationsverket inte respekterar Finlands beslut i tre instanser. Ännu mer obegripligt blir det, när vi vet, att det enda som på sikt kommer att hända, är att dessa personer kommer att utvisas tillbaka till Finland. Det enda som händer är att de får vara i Sverige på vår bekostnad några månader, dock mot alla internationella bestämmelser.
 
Vem är ansvarig för denna aktion? Hur är det ens möjligt att genomföra? Det är dags, att Migrationsverket får en översynsenhet som kontrollerar dess beslut. Så här kan vi inte ha det. Det gynnar varken flyktingarna eller vår gemensamma ekonomi. De ansvariga måste letas fram och tas ifrån deras beslutanderätt. Uppenbarligen har de ingen respekt för lag och ordning eller flyktingarnas situation.
Asyl, Finland, Haparanda, Irak, Migrationsverket, Torneå,
 
Den uppmärksammde kidnappningsrättegången i Nyköpings Tingsrätt har fått avbrytas. De misstänka har förflyttats till säkerhetshäkte och får delta i rättegången på distans. Flera åhörare nekas nu tillträde till rättegången då de stört, orsakat tumult och kränkt både domare och nämdemän med könsord på arabiska.
 
Social utsatthet och segregation som vårt samhälle är skyldig till är anledningen till den totala respekten för polis och rättsväsende, säger en hel del som kommenterar händelserna.
 
Skämtar ni med mig? Ska vi som samhälle ta på oss skulden för att vissa av oss saknar all vett och sans? Felet ligger inte hos oss, inte det minsta. Felet ligger hos dessa individer, till hundra procent. Det enda felet som samhället har gjort är, att inte använda resurserna vi trots allt har för att bevara det samhällsklimat vi en gång i tiden haft i det här landet.
 
Jag vet att det korrekta skulle vara att helt ignorera dessa individers etnicitet. Men jag vågar påstå, att det är en viktig faktor som vi i allra högsta grad bör se i sammanhanget. Jag tror nämligen, att attituderna som i sin tur leder till beteende har med bakgrunden att göra och att dessa individer skattar sig högre stående och kan således bete sig som de vill. Att förolämpa domare och nämdemän på annat språk i en svenskspråkig rättegång är ett bevis på detta. Det är polariserat etnicitet mot etnicitet.
 
Men det finns läder i världen där socialt utsatthet är avsevärt mycket värre än här hemma och klyftorna mellan de olika samhällsklasserna är mycket större än i Sverige. Vi kan ta USA som ett exempel. Alla vet, att samhällsstrukturerna i USA ser mycket annorlunda ut i jämförelse med Sverige. Men när det kommer till respekt för de lagar upprätthållande instanserna, vet ALLA, att saknaden av respekt i kontakt med dessa har konsekvenser som ingen vill ta. Och den respekten finns hos alla oavsett etnicitet.
 
Kastar du sten mot en polisbil i USA, får du själv en kula i huvudet som svar, var så säker. Om polisen gjort rätt i att skjuta personen är inte ens en fråga. Förolämpar du en domare med könsord oavsett språk, sitter du 20 år i fängelse och vi pratar nu fängelse i USA, som inte går ens att jämföra med de fina institutionerna vi kallar för fängelse här hemma. Saknaden av respekt har omedelbara konsekvenser. Det vet alla och det gör, att denna respekt visas i handling.
 
Det som händer närmast dagligen i Sverige med stenkastningar, hot mot polis och tjänstemän och den respektlösa attituden mot vårt rättsväsende skulle vara otänkbart t.o.m för de värsta av kriminella i länder som USA. Inte heller skyller politiker, än mindre medborgare på samhället eller dess orsakat segregation om någonting liknande händer. Det är individernas fel, det är hot mot demokratin och det tolereras helt enkelt inte på någon nivå.
 
Vill vi då ha det samhället som exempelvis USA är idag? Den frågan kommer dess värre decennier för sent. Vi har redan det samhället - den respektlösa och kriminiella sidan. Det vi saknar är motstycket. Så jag svarar jakande på den frågan. Programvaran måste uppdateras innan viruset förstör hela systemet. Det har aldrig gått att bromsa sig ur en uppförsbacke och det gör det inte nu heller.
 
Vi behöver inse, att det aldrig kommer att vara sig likt igen. Förändringen har skett, men vi har inte hängt med. Det krävs krafttag i upprättande av ordning och respekt i samhället. Det börjar redan i skolan där lärare behöver större befogenheter för att upprätthålla ordning i klassen. 
 
Respekt är något man inte har per automatik, det är något man förtjänar. Om jag inte respekterar mig själv, kan jag banne mig inte förvänta mig att andra gör det heller. Så sluta daltas! Dessa individer behöver veta hut. De kommer aldrig att visa respekt för vårt rättssystem om rättssystemet snällt ber om det. Det ska vara så kännbart hemskt med påföljder, att denna respekt infinner sig bara av blotta tanken. Om det går i länder med större segregation, går det även i Sverige. Men endast om viljan finns.
 
Sverige har blivit ett skämt för vissa av dess medborgare. Det är dags att visa, att "skrattar bäst som skrattar sist". Och det även med våldsverkan om det behövs. Dina medborgerliga rättigheter är brukade när du själv slutar respektera dem. 
 
Det är inte lätt, att inse sina fel. Men det är nödvändigt om man vill komma till rätta. På den här tentan har vi råkat skriva våra svar med bläck, så det går inte att sudda bort de felaktiga svaren. Att stryka över ser bara fult ut, alla fattar ändå att vi tänkte fel från början. Så lösningen är att göra nya formler för att kunna ta fram en slutsumma som ser bättre ut.
 
Det är bara det, att svaren måste lämnas in snart. Annar blir det IG och frågan är om vi kan gå om den här klassen.
domstolar, nyköpings tingsrätt, polis, rättegång, stenkastning, usa,
 
Vi har fått bevittna många terrorattacker i år. Alla de väcker reaktioner hos folk. Det är många som utnyttjar det som skett i sin egen vinning. Nationalister vill stänga gränserna medan motsatta sidan anser, att det är utanförskapet och det icke inkluderande samhällsklimatet som ligger bakom. Det finns många som utmanar till att vi ska fortsätta leva våra liv som förut - "business as usual", säger de.
 
Terrorismen syftar till att genom hot, våld eller ödeläggelse åstadkomma förändringar i samhällsstrukturen eller i ett enskilt ämne. Målet ska uppnås genom att skapa rädsla, oro och obalans. Terrorn har också sett olika ut genom åren. Politisk terrorism är den äldsta formen av terror. Genom attacker har man velat åstadkomma förändringar. Ofta har kommunistiska ideal stått bakom terrorismen. Även nationella motiv har varit en viktig faktor för terrorister, speciellt under 80-talet. Den senaste och numera den dominerande formen av terrorism är religiöst motiverat. Enligt en tolkning av koranen ska man genom terrorattacker åstadkomma obalans som i sin tur leder till ett heligt krig vars syfte är att bilda en religiös världsomspännande islamisk stat.
 
Terrorister ser inget fel med att begå dessa horribla attentat. Tvärtom. Det är det enda rätta för dem, deras övertygelse. Samhället i stort har dock aldrig accepterat det. När Winston Churchill sa till det engelska folket, att de ska fortsätta med sin "business as usual" menade han inte, att hotet från Tyskland borde ignoreras eller förnekas. Han menade, att medborgare skulle fortsätta göra motstånd och försvara sin demokrati precis som man alltid gjort. På så sätt är "business as usual" lösningen på problemet. Vi ska fortsätta motverka extrema krafter precis som vil alltid gjort - inte ignorera det.
 
Ingen människa är ond från början. Barn med samma uppfostran och samma sociala förutsättningar väljer ändå olika. Den ene blir terrorist medan den andra blir en socialarbetare. Har den ena levt ett helt annan typ av liv i utanförskap medan den andra inte? Svaret är nej. Men den ene har blivit påverkat av något som har fått hen att göra ett aktivt val. Det är därför viktigt, att förstå, att det inte går att skylla på samhället eller en misslyckad integration (även om det inte finns någon som skulle kalla integrationen en succé av många andra anledningar). Det är de religiösa miljöerna som föder dessa tankar; och där finns det folk från samhällets alla klasser.
 
Jag som inte är muslim har ganska svårt att motverka islamismen av just den anledningen. Jag besöker inte moskéerna och även om jag gjorde det så skulle jag inte bli hörd då jag inte är troende. Det är just här vi kommer till lösningens kärna: Att förändringen kan endast börja inifrån. De religiösa ledarna i Sveriges moskéer måste enas om en sak: Att extremism inte kan tolereras och på alla tänkbara sätt motverka den. Än så länge har vi dess värre fått rapporter endast om det motsatta. Jihadisterna avlöser varandra i predikstolen  de svenska moskéerna och muslimska föreningar. Det måste upphöra om man vill bli tagen seriöst. 
 
Påståendet om islam som en fredlig religion måste också levas upp till. Är islam fredlig och kababel till en samexistens med andra religioner, ska det inte finnas utrymme för andra tolkningar. Alla muslimska församlingar i Sverige säger sig representera den fredliga tolkningen av koranen, men ändå finns det tiotusentals muslimer i sverige med sympatier för extremism. Det är inte så konstigt med tanke på föreläsarnas öppna budskap.
 
Några före detta muslimer har sagt till mig att islams modernisering och förmågan att samexistera med andra religioner kommer aldrig att kunna att ske, först och främst av teologiska skäl. I och med den passiva hållningen är jag böjd att hålla med, åtminstone om status quo får fortsätta. Men ingen bli gladare än jag för att behöva erkänna, att jag hade fel, om framtiden bevisar motsatsen.
islam,