Sverige har fått ett nytt politiskt parti. Partiet heter Jasin och är muslimers motsvarighet till Kristdemokraterna. Partiet har ansökt om att få deltaga i riksdagsvalet 2018 och har de 1.500 namnunderskrifter insamlade, som behövs för registreringen. I sak säger partiet vara sekulärt, men bakom den står en shiamuslimskt trossamfund med samma namn.
 
Jag förutspådde ett sådant parti redan för 10 år sedan och undrade då varför det inte redan hade hänt. I sak är det inte konstigare än att vi har ett kristet parti, Kristdemokraterna. Men Jasins syn på demokrati och samhälle skiljer sig markant från våra generella värderingar om demokrati.
 
Dels står partiet bakom viss segregation av kvinnor och fördömer inte avrättningar av exempelvis homosexuella. I praktiken är mycket av partiets linje baserat på Koranen och en del även i Sharia. Partiet står för fri invandring oavsett anledning, men vill samtidigt utvisa kriminella invandrare som inte fått medborgarskap.
 
På den politiska kartan är det svårt att placera partiet höger eller vänster. Dels vill de sänka pensionsåldern till 55 för att frigöra arbeten för unga samtidigt som partiet vill minska bidragsberoendet. På partiets hemsida, som för närvarande ligger nere, har det inte gått att hitta något ekomisk-politiskt program och många andra viktiga frågor finns inte heller besvarade av partiets representanter.
 
Med andra ord kan man säga, att det handlar om en enfrågeparti som vill betona vikten av att samhället måste lyfta religionen till en viktigare position och att oavsett religtionstillhörighet bör besluten fattade efter övertygelse respekteras i större utsträckning.
 
Från extremhögern har det hörts skarpa röster om att partiet skulle utgöra ett hot mot demokratin. Jag har dock personligen svårt att tro, att Jasin skulle lyckas med det - idag i alla fall. Dels består partiet uteslutande av shiamuslimer, som är en klar minoritet inom islam och kommer främst från Iran. Partiet har öppnat upp för diskussione med sunnimuslimska organisationer om ett eventuellt samarbete, men att få till ett sådant krävs närmast en ny profet. Sådant samarbete har inte lyckats tidigare och chanserna att det skulle ske nu är minimala.
 
Jag skulle vilja påstå, att Jasin inte utgör något hot alls mot vår demokrati trots de många odemokratiska värderingarna partiet står för. Och att partiet skulle komma över fyraprocentsspärren som krävs för att få plats i riksdagen är närmast obefintliga. 
 
Men alla försök att störa den demokratiska ordningen måste tas på allvar. Vi bekämpar Nordiska Motståndsrörelsen trots att deras inflytande i politiken är minimal. Därför måste vi ta debatt även med Jasin. Demokratin måste försvaras oavsett vilket håll hotet kommer ifrån.
 
Jasin kommer att bli ett samtalsämne och en katalysator för de högerextrema, men något riktigt hot utgör partiet inte. Inte som det är idag i varje fall. Men vi vet, att det finns flera enfrågepartier som fått stor väljarkår bakom sig. Därför går det inte att utesluta att Jasin gör vissa framgångar. Dock lär inte det ske innan partiet formar ett partiprogram som kan tas på allvar. Än så länge är det ett skämt.
Islamskt parti, Jasin, Partipolitik,
 
Ekumeni över religionsgränser i all ära och all heder åt kärleksrörelser, men jag måste ställa en fråga om det verkligen är någon som tror att alla religioner är lika bra? Måhända, att ateister tycker att alla religioner är lika dåliga, men de som faktiskt tillhör någon religion?
 
Ingen av oss likställer politiska åsikter eller ideologier med varandra som lika bra. Socialister avskyr liberal marknadsekonomi medan liberaler skyr socialismen som pesten. Fråga vem som helst av politiker om dessa ideologier är lika bra så får du nog ett gott skratt som ett svar. Kommunismen och nazismen må vara lika onda "in action" och för mig är de båda helt otänkbara i verkligheten, men många tycker nog att den ena är värre än den andra.
 
Så varför ska det helt plöstligt vara otänkbart att tycka, att en viss religion är bättre än en annan? Vi vet ju lika mycket om hur samhällen ser ut när religionen får bestämmä som vi vet om både marknadsekonomi och kommunismen i verkligheten. Jag vågar påstå, att som läget är idag, vinner Kristendomen i hästlängder över islam.
 
Kristendomen och islam är i grunden samma religion. Båda kommer ursprungligen från judendomen. För kristna blev Jesus från Nasareth en messias och för muslimer är han bara en mindre profet bland många andra. Där har vi grundbulten. Sedan har ju båda religioner olika förgreningar och ännu fler tolkningssätt. Jag tar här upp mainstream kristendom och mainstream islam i dagens läge - ingenting annat.
 
Om vi börjar med hur samhällen med kristendom och islam ser ut idag kan vi till att börja med konstatera, att det som vi tycker är mänskliga rättigheter så efterlevs dem i mycket större utsträchkning i de kristna länder än i de muslimska. Det beror till stor del att även kyrkan tycker, att våra stater ska vara sekuläriserade. Det enda muslimska landet som följde detta exempel var Turkiet, som också är nu på god väg tillbaka till religiöst styre.
 
Kristendomen har gynnat ländernas ekonomier i positiv mening på ett helt annat sätt än islam. Om vi bortser från oljeländer eller endast de personer som oljan gynnar i dessa länder, är det inte svårt att se att de kristna länders medborgare har det bättre ekonomiskt. Det i sin tur beror på, att när man har ett sekulärt styre, lämnas det utrymme för politiska ideologier och man låter den bästa ideologin vinna.
 
Samma sak gäller kritisk granskning av egen religion. Den är mycket mer utbredd inom kristendomen. Inte i något kristet land förväntar man sig hitta svaren på de sämhällspolitiska frågorna från Bibeln. I många muslimska länder är det Koranen och dess sharia som är den enda grunden till lagstiftning. Reglerna tillämpas ofta också med tvång eller våld, i värsta fall med hot om dödsstraff. Det är otänkbart i kristna länder.
 
Nu är det förstås inte så, att vi har kristendomen att tacka för allt positivt i vårt samhälle. Men jag vågar påstå, att hade våra länder haft islam som den styrande religionen, hade vi befunnit oss på en helt annan nivå än den som vi är på idag. Att vi har en sådan frihet som vi har idag är mycket tack vare sekulär kristendom.
 
Som en sist aspekt att nämna är alla kriser orsakade av religiös fundamentalism. Finns det någon våldsam terrorideologi som grundar sig på Bibeln och sätter skräck i våra samhällen idag? Jag kan inte komma på en enda. Däremot måste vi kärleksbomba och söka förståelse och förklaringar mest hela tiden när det gäller ideologier spunna ur Koranen. Jag förstår skillnaden på islam och islamism, men "let's face it": islamismen hade inte funnits utan islam. Det är en kall fakta som inte får sägas, men där sa jag det.
 
Så visst går det att avgöra om en religion är bättre än en annan. Vi kan diskutera filosofin bakom religionen och komma fram till att på så sett är många religioner lika, men när det kommer till vad religionerna har åstadkommit i verkligheten och praktiken, då vinner kristendomen islam utan tvekan. Shintoismen är möjligtvis även lite bättre, men nu jämför vi ju kristendom och islam.
 
Ni förstår ju, att jag skriver detta för att provocera. Visst är det viktigt med kärlek och förståelse mellan religioner och samexistens är något som kan fungera och som de allra flesta vill och föredrar i vårt samhälle. Men det går att ragnordna religioner precis som det går att ragnordna politiska ideologier. Vi kan debattera om politik. Därför ska vi kunna debattera om religion.
 
Och självklart har du rätt att utöva din tro till Tomten om du vill, men glöm inte bort, att rättigheten till tomtetillbedjan inte finns i de flesta muslimska länder. Och det är just för att kristendomen är bättre - provocerande nog.
ideologi, islam, kristendom, religiös debatt, tro,