Brott & Straff, Religion, Samhällsfrågor dom, domar, domare, hovrätten, lagman, lekman, nämndemän, reform, tingsrätten

Dags att reformera vårt rättssystem

Hur bra och rättssäker är vårt rättsväsende? Hur ofta är tingsrättens dom lite eller t.o.m mycket felaktig? Svaret på första frågan är: Sådär och inte särskilt rättssäker. Svaret på andra frågan är: Alldeles för ofta, närmare hälften av tingsrättens domar ändras i hovrätten. Det säger en hel del. I ...
Allmännt, Religion ideologi, islam, kristendom, religiös debatt, tro

Därför är kristendomen bättre än islam

Ekumeni över religionsgränser i all ära och all heder åt kärleksrörelser, men jag måste ställa en fråga om det verkligen är någon som tror att alla religioner är lika bra? Måhända, att ateister tycker att alla religioner är lika dåliga, men de som faktiskt tillhör någon religion? Ingen av oss ...
Visa fler inlägg