Sveriges framtid avgörs i det Franska valet

Foto: Le Monde
 
Sällan har ett utländskt presidentval (utom USA:s) varit så intressant att följa som Frankrikes. I den andra och avgörande omgången möts den högerextrema Marine Le Pen och den socialliberala Emmanuel Macron. Kandidaternas politik står så långt ifrån varandra som den bara kan. Men det är inte allt för enkelt eftersom båda kandidaterna har avvikande åsikter från den klassiska nationalkonservativa respektive socialliberala linjen. Det blir inte lätt för en fransman att välja. Mycket kommer att avgöras på kandidaternas inställning till enskilda frågor.
 
Le Pen vill lämna Schengensamarbetet omedelbart och titta på möjligheterna för ett evetuellt urträde från EU. Det kommer också vara en katalysator i EU-diskussionen i andra länder. En evetuell Frexit skulle ha katastrofala följder för Eurosamarbetet och EU-projektet i sin helhet. Macron däremot är den mest europavänliga kandidaten man kan hitta. Vinner Macron, vinner EU.
 
En mycket het fråga som kan avgöra valet är invandring och dess följder. Le Pen vill minska invandringen med 95% och strypa anhöriginvandringen. Hon har gjort sig känd för att vara en stark motståndare av islam. Inte minst det har samlat många fransk-judiska väljare som också i stor utsträckning upplever, att islamisering är ett hot. Efter, att Le Pen ändrat partiets inställning mot homosexuellas rättigheter och numera förespråkar lika rättigheter oavsett sexuell läggning, har Le Pen fått ett oväntat brett stöd även av HBTQ-väljare, som också enligt franska undersökningar upplever islamiseringen att försvåra deras situation i samhället.
 
Om Marine Le Pen vinner valet blir hon den första högerextrema presidenten i Europa på 70 år. Att en europeisk stormakt får en högerextrem president kommer att ha en stor betydelse för en rad länders inrikespolitik - inte minst Sveriges. En eventuell valvinst för Le Pen kommer att neutralisera inställningen mot de högerextrema partierna däribland Sverigedemokraterna. I ett sådant läge är det inte helt omöjligt, att Sveriges nästa statsminister heter Jimmy Åkesson.
 
Vinner däremot motståndaren Macron, förblir Frankrike ett ledande land inom EU och valutgången i sig kommer inte att påverka oss särskilt stort. EU-samarbetet kommer att förstärkas och Frankrike kommer att fortsätta vara ett de länder som tar emot flest asylsökande. Macron vill dock stärka Frontex som övervakar EU:s yttre gränser. Det ska inte vara lika lätt att ta sig in till Europa utan att ha asylskäl.
 
Opinionsundersökningarna visar just nu en klar lednning för Macron. Men det har vi lärt oss från valet i USA, att dessa inte går att lita på. Jag skulle vilja säga, att de är extra opålitliga just i detta val eftersom en hel del av Le Pens anhängare har det svårt att bekänna färg. Det här kan sluta hur som helst, men en sak är säkert. Oavsett utgång kommer detta val påverka Sveriges framtid - åt ett eller annat håll. Därför ska det bli extra intressant att följa den andra valomgången den 8:e maj.