Allmännt, Klimat, Skatt Fordonskatt, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, magdalena andersson

Regeringens nya fordonsskatt är renodlad idioti

 
Det är lätt för en grönröstande stockholmare, att tycka att regeringens nya fordonskatt inte är mer än rätt. För folk i landsbygden, barnfamiljer med låga inkomster, hantverkare och transportörer är det rena dödsstöten. Skatten är ingenting annat än ett försök att dra in mer pengar för att kunna finansiera de luckor som bl.a. migrationen orsakat. Man behöver inte vara sverigedemokrat för att förstå detta.
 
Regeringen behöver finansiera en hel del, men det finns inga pengar. Några nedskärningar är det inte att tala om utan svaret är i en gammal och hederlig socialistisk anda att höja diverse skatter. Bilisterna är återigen i skottluggen och denna gång är det oförskämt mycket man vill dra in.
 
Man vill höja fordonsskatten på nya bilar som går på fossilt bränsle med flera hundra procent. Däremot premieras exempelvis elbilar, vars tillverkning idag släpper ut mer än en "vanlig" bli släpper ut under sin livstid. Det är fullständigt motsägelsefullt och ogenomtänkt förslag, som Miljöpartiet har gått i spetsen för. 
 
De som försvarar den nya skatten hävdar, att den endast kommer att drabba nya bilar. Det påståendet stämmer dock inte. Alla gamla och redan registrerade bilar kommer att få en skattehöjning på närmare 400 kronor per år. Det kanske låter som småpengar, men vi ska inte glömma, att svenska bilister är redan världens högst mjölkade på pengar. Höga fordonskatter, obligatorisk försäkring, oförskämt hög bensinskatt, dieseltillägg, trängselskatt i städer och besiktning blir redan tillsammans en stor börda som ingen som kör bil slipper.
 
Dieselbilar är de som drabbas mest. Det är också anmärkningsvärt då nästan alla dieselbilar går idag att köra med biodiesel, som många bilägare väljer att tanka idag. Med biodiesel är utsläppen avsevärt mycket lägre.
 
Om man vill påverka konsumenternas val, att välja miljövänliga alternativ är det skatten på omiljövänlig drivmedel som ska höjas. På så sätt väljer fler dieselbilister att tanka biodiesel och de med hybridbilar väljer att tanka etanol istället för vanlig bensin. Elbilar ska inte helt befrias av skatt eftersom de är långt ifrån ett bra miljöval. Utvecklingen går framåt, men vi är inte där än.
 
Om det ändå var så, att regeringen skulle lova utbyggnad av kollektivtrafiken, förbättring av järnvägar eller annat som skulle gynna miljön, för pengarna man planerar dra in, skulle denna chockhöjning vara något mer försvarbart. Men så är inte fallet. Finansminister Andersson konstaterar endast, att höjningen är bra för statsfinanser.
 
Bra för statsfinanser, ja. Men istället för att få en vanlig svensson att gå på knäna, ska man se över kostnaderna på många ställen som idag är mycket högre än vad som är försvarbart. Skulle man åtgärda dessa, skulle inte den nya fordonsskatten behövas.
 
Enligt min mening behövs den inte alls. Styr folks val av drivmedel istället och ordna upp områden som slukar mest är mer långsiktig och fruktsam lösning. Då skulle barnfamiljer och glesbygdens befolkning slippa de enorma hålen i sin privatekonomi. Men det bryr man sig väl inte om här i Stockholm där lagarna stiftas.