Integrationsplikt är för invandrarnas eget bästa - inte emot

 
Jag trodde inte, att jag någonsin skulle säga detta. Men så gör jag det: "Vellinge visar vägen!"
 
Rika Vellinge kommun i Skåne har gjort sig kända för dess reserverade inställning till att ta emot flyktingar. Kommunen har länge vägrat göra det och nu när de tvingats till det, inför de från början av 2018 integrationsplikten för samtliga nyanlända.
 
I praktiken innebär beslutet, att alla nyanlända måste göra framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering och följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete. Gör man inte det, dras bidraget in.
 
Jag har läst en del motreaktioner om att detta är en högerdriven tvångsregel som inte bidrar till integration utan är snarare ett försök att assimilera invandrare. En hel massa har skrivit i stilen, att "äntligen måste de göra något för sitt uppehälle".
 
Jag är böjd, att tycka att båda inställningarna är vedervärdiga. Trots, att det tar emot att säga det, så har Vällinge kommun för en gångs skull helt rätt i det de gör. Och även om motivationen skulle vara något annat, så är denna integrationspikt för invandrarnas eget bästa. Både på kort sikt och det långa loppet.
 
Att blunda för problemen som uppstår p.g.a kultur- och lagskillnader och inte minst p.g.a språkbarriärer är bara dumt. Att nyanlända utbildas i våra lagar, våra sekulära och jämställda värderingar och hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det fungerar, är vårt ansvar som vi har struntat i att följa. Frukten av den får vi nu skörda.
 
Integrationsplikten i Vellinge innebär, att man får gå om SFI tills att man klarar språktestet. Det innebär också, att i den 100 timmar långa samhällsorienteringen tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste man gå om kursen en gång till, men bara en gång till. Sedan är det kört om du vägrar lära dig. Man ställer även krav på att man aktivt söker arbete. Annars blir det inga bidragspengar.
 
Jag förstår faktiskt inte, vad som kan anses vara fel i detta beslut. Hela Danmark och Finland har haft dessa krav sedan länge och det här är något som krävs av alla andra i vårt samhälle.
 
Eftersom Migrationsverket inte vill ställa några krav på integration, börjar kommunerna nu göra det. Jag hoppas att det blir många fler kommuner som följer Vellinges exempel. Det ger de nyanlända så mycket större möjligheter att bli en del av vårt samhälle, än vad vi erbjuder dem idag.
 
Det här är något som borde lagstiftas om och Migrationsverket borde stå i spetsen för förslaget. Att inte ställa krav på integration är lika onsvarigt som att vi skulle slopa skolplikten eller läroprikten, som det egentligen borde vara. Det finns inga vänsterargument som vinner över detta påstående.