Läs inte mig så som Fan läser Bibeln

Den senaste publiceringen på Nyheter24.se har väckt många upprörda känslor hos läsare. Jag påstås att hittat på något som heter "fredlig islamism", exempelvis.
 
Jag vill bara snabbt reflektera och ge svar på ett par frågor.
 
1. Islam är inte samma som islamism. Jag skriver om fredlig islam och inte fredlig islamism, som mycket riktigt inte existerar. Antingen läser många mina texter som Fan läser Bibeln eller så ögnar man bara igenom vilket kan resultera i att man helt missförstår min text.
 
2. Det påstås, att jag inte känner folk i min vänlita och att det är idiotiskt. Tvärtemot detta påstående skriver jag, att jag känner alla mina vänner. Återigen, troligtvis slarvigt läst?
 
3. Vad det kommer till rubriksättning, så kan debattredaktionen ändra på rubriken till något mer säljande. Det i sin tur kan leda till, att missförstånd uppstår. Självklart påstår jag inte, att man blir en terrorist om man tar bort en vän. Exemplet jag använder, som jag även förklarar att är endast spekulation, är bara ett exempel om vad som kan hända om man inhämtar all information ensidigt.
 
4. Jag har efter många publiceringar påståtts vara både det ena och det andra, exempelvis både islamofob och jihadist. Egentligen borde jag inte ens kommentera dessa påståenden, som saknar grund helt och hållet. Jag vill ändå uppmana alla dem, som har den här typen av uppfattning om mig, att läsa mina skrivelser en gång till. Jag står för religionsfrihet, men fördömer all typ av förtryck och våld som kan uppstå som en följd av en tolkning av religioner. Fredlig samexistens är vad jag förespråkar.
 
Jag är väl medveten om att både kärlek och hat flödar när man uttrycker sina åsikter och uppfattningar. Det kommer på köpet. Jag vet även, att min skrivstil ibland är medvetet provocerande, för att skapa diskussion och tankeverksamhet hos läsaren.
 
Så får det gärna fortsätta också. Den dagen mina skrivelser inte orsakar detta, kommer jag att lägga ner. Så fortsätt gärna tycka och tänka, men snälla snälla snälla, läs mina texter ordentligt, innan ni skickar något hatiskt eller tillskriver mig egenskaper som jag verkligen inte står för.
 
Till alla mina läsare vill jag slutligen önska en trevlig fortsättning på Midsommarn!