Allmännt, Brott & Straff, Samhällsfrågor Lagförslag, förbud, kontantkort, kontrollsamhälle, storebror, åsiktsregistrering

S-förslaget om kontantkortsförbud kränker integriteten

 
Ett nytt lagförslag från Socialdemokraterna vill förbjuda oregistrerade kontantkort. Moderaterna körar bakom (s)olisten med ett liknande förslag som är under bearbetning. Motiveringen är, att man vill förhindra kriminella att ha kontakter som inte är spårbara till fysiska personer. Polisen välkomnar förslaget med öppna armar, trots att man vet, att det är ett faktum, att förbudet inte kommer att sätta dit fler kriminella än idag.
 
Majoriteten svenskar tycker, att det inte är något konstigt eller negativt med lagförslaget. "Den som inte har någonting att dölja..." heter det. Dessutom motiveras förslaget med, att det finns massor med länder där det inte går att ha ett telefonnummer utan att det registreras och styrks med en ID-handling.
 
Men i verkligheten är ett sådant förslag ytterligare ett steg mot ett övervakningssamhälle där storebror har en total kontroll över vad enskilda medborgare har för sig. Vår personliga integritet har kränkts redan med IPRED-lagen, som man vill utöka. FRA registrerar information om miljontals svenskar utan att någon av oss kan få tillgång till den registrerade informationen. Det har vi lydiga svenkarna accepterat och troligtvis kommer det nya lagförslaget klubbas igenom utan att det hörs några kritiska röster. Snart kommer vi även ha ett kontantfritt samhälle - för att kunna spåra varenda transaktion vi gör svenskar emellan.
 
En sådan lag kommer inte att förhindra kriminella att ha ospårbara kontakter med varandra. Alla som har lite kunskap på området vet, att det finns andra sätt att prata med varandra klart och tydligt medan för den som försöker att lyssna av den blir det bara jibberjabber. Med andra ord visar förslaget bara enorm brist på kunskap eller så vill man bara kontrollera medborgarna ytterligare med ett medel.
 
Polisen vet också, att det inte alls är omöjligt att koppla en person till ett oregistrerat kontantkort. Det har hänt i många brottsutredningar. En sådan lag skulle inte göra polisens jobb lättare - snarare tvärtom. De kriminella skulle bara byta metod till något som verkligen är omöjligt att koppla ihop med någon. Det tjänar inget till i det avseende man motiverar lagens behövlighet.
 
Att vi snart har hela vårt liv registrerade hos myndigheter kan ha ödestigra konsekvenser. Det är dit vi är på väg och detta lagsförslag är ett steg på vägen. Därför måste vi höja våra röster. Enough is enough. Det räcker.
 
Vi har rätt till privatliv enligt mänskliga rättigheter. Den rättigheten inskränks steg för steg för oss och snart kommer den inte finnas kvar. Att vi svenskar accepterar det för att "vi inte har någonting att dölja" gör mig förbannad. För sanningen är den, att de flesta av oss kommer att ha en hel del att dölja när våra åsikter, sympatier och kontakter kommer att börja registreras. Och det scenariot är inte helt otänkbart med tanke på den politiska utveckling vi har i det här landet.