Den bortglömda sexköparen

Foto: Helsingin Sanomat
 
Sedan länge har det varit förbjudet att köpa sexuella tjänster, medan försäljning av dessa är icke straffbart. Svenskarna har jobbat hårt för att marknadsföra modellen till andra länder och vissa har nappat, andra tycker, som sig bör, att lagen är befäng, tandlös och moralistisk. När den infördes var huvudargumentet att man ville skydda kvinnorna mot den patriarkala maktstrukturen och fokus skulle läggas på att hjälpa kvinnorna ur den skadliga världen. Trafficing och koppleri har varit straffbart sedan tidigare.
 
Människor har köpt sex i olika former så länge det finns historieböcker. Det är en företeelse som inte har och inte kommer att försvinna. Man har traditionellt sett männen som köparen och kvinnan som säljaren. Hela lagen bygger på det. Att det skulle finnas andra som köper sex är ett faktum man valt att blunda för. Det är ju inget problem.
 
I och med flyktingvågen har de nordiska länderna fått nya invånare som i brist på sysselsättning syns hängandes på våra gator. Unga minderåriga killar som kommit hit som ensamkommande flyktingbarn. Dessa killar utbildas angående vårt synsätt om jämställdhet, att sex är något kvinnor inte bjuder till bara för att de bär korta kjolar. Det tycker vi är viktigt och vi borde vara mycket tydligare i det här avseendet, anser många.
 
Kvinnor har också köpt sex genom tiderna. I Helsingfors är det ett utbrett problem, att vuxna finländska kvinnor köper sex av minderåriga asylsökande. Länk Jag säger problem, eftersom detta handlar om barn. Prislappen som gäller på Helsingfors centralstation uppges vara 20€. Vad hände där? Nu är det ju inte längre patriarkalt förtryck som vi ser. Det är kvinnor som köper sex. Av barn. I en utsatt situationn. Snacka om ett matriarkalt förtrtryck.
 
Detta är problematiskt dels för att det bevisar motsatsen av vad vi lär asylsökande om våra värderingar. Förvisso visar detta, att  även på dessa områden är vi jämställda. Men det grundläggande är, att dessa kvinnor är inget annat än hebefiler som köper sex av barn. Hade det handlat om män som köper sex av tonårstjejer, hade det varit helt andra bullar.
 
Ska lagen skydda endast tjejer? Svaret är nja. Det är ju utgångspunkten i lagen. Men jag är övertygad om att det här fenomenet inte är unikt för Finland utan att det sker mitt framför våra ögon även här hemma.
 
Kan det vara så, att det är dags för vår feministiska regering att ta av sig skygglapparna, inse skillnaden på trafficing och frivilligt sexarbete och ta tag i de verkliga problemen? Det skulle jag se som riktig feminism.