Den senaste publiceringen på Nyheter24.se har väckt många upprörda känslor hos läsare. Jag påstås att hittat på något som heter "fredlig islamism", exempelvis.
 
Jag vill bara snabbt reflektera och ge svar på ett par frågor.
 
1. Islam är inte samma som islamism. Jag skriver om fredlig islam och inte fredlig islamism, som mycket riktigt inte existerar. Antingen läser många mina texter som Fan läser Bibeln eller så ögnar man bara igenom vilket kan resultera i att man helt missförstår min text.
 
2. Det påstås, att jag inte känner folk i min vänlita och att det är idiotiskt. Tvärtemot detta påstående skriver jag, att jag känner alla mina vänner. Återigen, troligtvis slarvigt läst?
 
3. Vad det kommer till rubriksättning, så kan debattredaktionen ändra på rubriken till något mer säljande. Det i sin tur kan leda till, att missförstånd uppstår. Självklart påstår jag inte, att man blir en terrorist om man tar bort en vän. Exemplet jag använder, som jag även förklarar att är endast spekulation, är bara ett exempel om vad som kan hända om man inhämtar all information ensidigt.
 
4. Jag har efter många publiceringar påståtts vara både det ena och det andra, exempelvis både islamofob och jihadist. Egentligen borde jag inte ens kommentera dessa påståenden, som saknar grund helt och hållet. Jag vill ändå uppmana alla dem, som har den här typen av uppfattning om mig, att läsa mina skrivelser en gång till. Jag står för religionsfrihet, men fördömer all typ av förtryck och våld som kan uppstå som en följd av en tolkning av religioner. Fredlig samexistens är vad jag förespråkar.
 
Jag är väl medveten om att både kärlek och hat flödar när man uttrycker sina åsikter och uppfattningar. Det kommer på köpet. Jag vet även, att min skrivstil ibland är medvetet provocerande, för att skapa diskussion och tankeverksamhet hos läsaren.
 
Så får det gärna fortsätta också. Den dagen mina skrivelser inte orsakar detta, kommer jag att lägga ner. Så fortsätt gärna tycka och tänka, men snälla snälla snälla, läs mina texter ordentligt, innan ni skickar något hatiskt eller tillskriver mig egenskaper som jag verkligen inte står för.
 
Till alla mina läsare vill jag slutligen önska en trevlig fortsättning på Midsommarn!
 
Det har surrats mycket om porr igen. Jag vet inte något annat område som är så enkel att samla moralpoäng i än att förfärtas över hur stackars kvinnor utnyttjas och exploateras. En som gått i spetsen av debatten är Sozan Inci, ordförandet för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 
 
Incis riksorganisation har lanserat kampanjen #porrfritt som har ett porrfritt samhälle som målsättning. Syftet är att få till en lagstiftning som förbjuder porren helt. Det är förstås fint att ha idealer, men jag tror att t.o.m Inci själv inser, att en sådan lagstiftning är utopi och kommer aldrig att hända. Kampanjen lutar sig mot argumentet om att porr är lika med dokumenterade övergrepp mot kvinnor.
 
Okej. Jag förstår, att som en kvinno-organisation tar man upp endast kvinnosaken i fråga. Men min fråga till Inci är om porr är dokumenterade övergrepp mot kvinnor, vad är bögporr i så fall? De scenerna har sällan några kvinnliga skådespelare och exploaterar inte kvinnor på något sätt.
 
Eftersom det är endast kvinnor man vill måna om, borde det då rimligtvis vara fritt fram att producera, sprida och titta på bögporr. Den patriarkala maktstrukturen, som man vill bekämpa, är ju inte med i spelet eftersom det är patriarkerna själva som exploaterar varandra.
 
Kampanjen #porrfritt är alltså en kampanj som inte verkar vara helt genomtänkt. Porr är nämligen ett vidd begrepp som innehåller så mycket mer än endast sexscener där kvinnor tilldelats en undergiven roll i sexakten gentemot män. Lesbisk porr, bögporr, bisexuell porr, CFNM, femdom och porr producerat av kvinnor för kvinnor är några av exempel som inte alls matchar beskrivningen, men ändå står för en stor del av industrin.
 
Är det mäns våld mot kvinnor som man vill protestera mot eller är det porren i sig? Om det är all porr ni vill förbjuda, borde ni inte märkt, att en hel del av porren inte ens involverar några män, involverar endast män eller att i en hel del av historierna är det mannen som har den undergivna rollen? Det hela är ju trots allt fiktion, en storyline som är uppdiktat, precis som vid vilka andra filmer som helst. 
 
Om jag vill minska privatbilismen, lanserar jag inte en kampanj som heter #trafikfritt. Jag vill i så fall targetera mig mot privatbilismen. Men när det kommer till något som rör vår sexualitet, som just porr, då är det bäst att attackera hela industrin, trots att argumenten börjar halta eller saknas helt när vi tittar på den stora bilden. Moralpanik fungerar ju alltid, eller hur?
 
Det finns säkert många som av en eller annan anledning skulle vilja förbjuda porren i sin helhet. Men då har man ju helt andra argument i bagaget, exempelvis en religiös synvinkel. Men #porrfritt påstår, att porr är lika med dokumenterade övergrepp mot kvinnor. Om endast det är porr, då kan ju i alla fal alla landets bögar dra en lättnadens suck, deras porr är inte hotad av feministerna.
 
Alldeles oavsett vad min personliga uppfattning om porr är, försvarar jag individens rätt även i detta avseende. Till Inci och hennes följeslagare vill jag ställa frågan: Vore det inte bättre att föra kamp mot mäns våld mot kvinnor - det som sker på riktigt och inte är påhittade fantasier som skildras på den vita duken? Om man nämligen inte har förståelse hur den stora helheten ser ut, kan man knappast åstadkomma några förändringar heller. 
 
#porrfritt, Sozan Inci, bögporr, gayporr, mäns våld mot kvinnor, porr, porrfritt,
 
Jag blir så förbannat trött på alla nyheter om nya terrordåd från kontinenten och här hemma. Jag börjar bli så trött på mänskligheten. Det senaste exemplet är mannen som skulle slå tillbaka med samma mynt och targeterade muslimer med en motattack i London i måndags.
 
Moskén han hade i sitt sikte har under många år spridit hatpropaganda, men för ett par år sedan bytte moskén ledning och har sedan dess varit tongivande inom fredlig islam i landet. Så varför valde denna counterterrorist just denna moské som sitt mål? Vad tänkte han? Eller tänkte han över huvud taget?
 
Till att börja med vill jag fördöma hans aktion. Det är under några som helst omständigheter inte acceptabelt, att sänka sig till denna nivå och och begå hämdaktioner i form av mer terror. Med det sagt, vill jag spekulera lite vad som gjorde, att han valde så "fel" mål.
 
Utbildning och information är den som sägs rädda oss från krig och elände. Och det stämmer nog. De som radikaliseras, åt vilket håll det nu än gäller, är ofta lågt utbildade människor, som är lättpåverkade då de saknar grundläggande kunskap om i princip allting.
 
Mannen i London saknade med största sannolikhet information om vad som pågår i den nämnda moskén idag. Han hade nog ändå nåtts av informationen hur det låg till för några år sedan. Hade han varit uppdaterat, tror jag att han inte gjort samma val. Återigen spekulerar jag, men troligtvis hade mannen valt, att endast läsa alternativa media och helt stänga ut allting annat. 
 
Ett liknande scenario står mig själv ganska nära till hands. I mitt facebookflöde har jag nämligen otaliga gånger fått läsa inlägg där författaren talar om, att alla som delar eller uttrycker viss typ av åsikter eller delar nyheter från källor som författaren anser vara icke-önskvärda, kommer att tas bort från författarens vänlista. Det är en aktion som till synes verkar vara ett gott ställningstagande. Men är det verkligen det?
 
Jag tycker inte det. Genom att stänga ut viss typ av information väljer vi att endast läsa det som stöder vår egen uppfattning. Vi vägrar således att ens förvissa oss om vad andra människor tycker och tänker. Eventuellt missar vi en del av sanningen; åtminstone hur andra ser på den. Det kan aldirg vara bra. Att selektivt välja endast nyheter som är skrivna från ens egen synvinkel är att frivilligt cencurera sin världsbild. När det riktas mot andra, kallas det för propaganda. 
 
Det sägs även, att det är viktigare att känna sitt fiende än att känna sig själv. Det är ytterligare ett argument som stöder min uppfattning om att sanningen - den egentliga världsbilden - kan bildas endast om man tar hänsyn till alla aspekter som finns till hands.
 
Jag har över tusen vänner på Facebook. Jag känner dem personligen, men många av dem representerar en helt annan världsuppfattning, än vad jag själv gör. Jag ser ändå ingen anledning till att ta bort någon av dessa oavsett om de är kommunister eller sverigedemokrater (båda finns representerade i min vänlista) trots att deras åsikter inte är förenliga med mina. Jag vill gärna läsa om bådas syn på saker och ting. Det är nämligen svårt att ha fel i allt. Lika mycket är jag villig att ta diskussionen med vedebörande om jag anser dem sprida osanningar.
 
Vi skämtar ibland om att en person har en selektiv hörsel. Men när det kommer till kritan, är det inget skämt för många av oss. Allt för många väljer att läsa endast det de vill läsa. Det ändrar inte världen, det ändrar bara dig själv - till det enkelspårigare.
 
Så tänk efter en gång till innan du tar bort en vän som har en annan åsikt än din egen. I slutändan kan det påverka dig till det negativa. Och stämmer mina spekulationer, kan det till och med vara en början av något mycket olyckligt.
 
Och sist men inte minst: Du når inte själv ut till just dem som du kanske mest vill påverka, om du eliminerar dessa. Glöm inte , att mångfald är mycket större än din bild av den.
Facebook, Propaganda, Utbidlning, Vänskap,