Att Sverigedemokraterna har Miljöpartiet att tacka för en stor del av sina framgångar känner vi ju till. Men få av oss har tänkt hur mycket skada partiet har orsakat för vår kära huvudstad. Miljöpartiet har under sitt drygt 20 år långa liv, varit det parti som i alla lägen varit Stockholmsfientligt och helt utan förståelse för att vi människor har olika liv och således olika behov.
 
Inget annat parti har så systematiskt motarbetat huvudstadens modernisering som Miljöpartiet. Till att börja med är det för MP vi har så mycket avgaser i stan idag. De har systematiskt motsatt sig och de facto stoppat alla planer på en ringled kring stockholm i 25 års tid. Att tusentals bilar släpper ut mängder av avgaser på Essingeleden samtidigt som ett flertal bilberoende stockholmare få spendera halva sin dag just på samma led är MP:s förtjänst. Deras politik har inte bara bromsat en hälsosam utveckling utan den har även kostat oss skattebetalare miljarder kronor, nu senast 4 mkr om dagen när de försökte sätta stopp för ringleden.
 
MP hatar speciellt alla bilister. Att det är numera sju gånger dyrare att äga en bil är partiet särskilt nöjda med. Flyg ska vi inte prata om. Bromma flygplats ska till alla pris läggas ned för att försvåra affärsresenärer som måste snabbt pendla mellan städerna. De boende i anslutning till flygplatsen störs inte av detta, men det gör MP. De vill höja flygskatterna så pass mycket, att flygning återigen blir lyx som är få förunnat. Bilar och flygplan måste utrotas så att elcyklar kan ta plats i staden.
 
MP har sett till att parkering i stan är nästintill omöjligt och dessutom prismässigt mångdubblad. Och nya prishöjningar ligger i planerna. Dessutom tycker partiet att parkeringsböterna är för låga. Men det är bara en av många planer att försvåra för vanliga stockholmare.
 
Deras sköttebarn och älsklingskassako är ändå trängselskatten, vilket vi idag kan se är ett fullständigt fiasko. Istället för att minska bilismen i stan har antalet bilar ökat med tusentals. Transportstyrelsen har dragit in 1,6 miljarder kronor på trängselskatten, som nu ska återigen höjas bl.a. på just Essingeleden. Dessutom ska avgifter införas på dagar före helger och tiden för skattebelagd passage ska förlängas i båda ändorna. Om MP fick själva bestämma hade vi tränselskatt dygnet runt alla dagar.
 
Det finns nog inget annat parti som så fullständigt skiter i hur gemene man har det än MP. Passar du inte in i deras modell på cyklande och återvinnande genusmedvetna stadsbo, har MP inget förståelse eller vilja att förstå dina behov. Ändå har de mage att påstå sig vara ett liberalt parti. Miljöpartiet är lika liberal som Stefan Löfvén är snygg. MP är mer vänster än Vänsterpartiet själva vilket i sig är en bedrift. Huruvida det är ett bra sådant kan ju diskuteras.
 
Det är absolut inget fel att vara miljömedveten. Det är jag. Och det är säkert du. Vi ska förutsätta att vi lever så hållbart det går, men vi behöver inte vara korkade för det. Som tur är har många nu insett vad MP egentligen sysslar med och min stora förhoppning är att partiet stannar under 4-procentsspärren vid nästa val. Vi har nämligen inte råd med fler galenskaper komponerade av MP.
 
Sverige och Stockholm behöver klok, praktisk och genomtänkt miljöpolitik, inte genuscertifierad snöröjning och skola utan betyg. Och faktiskt, det är alla andra partier som kan erbjuda kloka alternativ i sammanhanget utom just Miljöpartiet. 
(MP), Bilism, Förbifart Stockholm, Miljöpartiet, Ringled, Stockholm,
 
Ett nytt lagförslag från Socialdemokraterna vill förbjuda oregistrerade kontantkort. Moderaterna körar bakom (s)olisten med ett liknande förslag som är under bearbetning. Motiveringen är, att man vill förhindra kriminella att ha kontakter som inte är spårbara till fysiska personer. Polisen välkomnar förslaget med öppna armar, trots att man vet, att det är ett faktum, att förbudet inte kommer att sätta dit fler kriminella än idag.
 
Majoriteten svenskar tycker, att det inte är något konstigt eller negativt med lagförslaget. "Den som inte har någonting att dölja..." heter det. Dessutom motiveras förslaget med, att det finns massor med länder där det inte går att ha ett telefonnummer utan att det registreras och styrks med en ID-handling.
 
Men i verkligheten är ett sådant förslag ytterligare ett steg mot ett övervakningssamhälle där storebror har en total kontroll över vad enskilda medborgare har för sig. Vår personliga integritet har kränkts redan med IPRED-lagen, som man vill utöka. FRA registrerar information om miljontals svenskar utan att någon av oss kan få tillgång till den registrerade informationen. Det har vi lydiga svenkarna accepterat och troligtvis kommer det nya lagförslaget klubbas igenom utan att det hörs några kritiska röster. Snart kommer vi även ha ett kontantfritt samhälle - för att kunna spåra varenda transaktion vi gör svenskar emellan.
 
En sådan lag kommer inte att förhindra kriminella att ha ospårbara kontakter med varandra. Alla som har lite kunskap på området vet, att det finns andra sätt att prata med varandra klart och tydligt medan för den som försöker att lyssna av den blir det bara jibberjabber. Med andra ord visar förslaget bara enorm brist på kunskap eller så vill man bara kontrollera medborgarna ytterligare med ett medel.
 
Polisen vet också, att det inte alls är omöjligt att koppla en person till ett oregistrerat kontantkort. Det har hänt i många brottsutredningar. En sådan lag skulle inte göra polisens jobb lättare - snarare tvärtom. De kriminella skulle bara byta metod till något som verkligen är omöjligt att koppla ihop med någon. Det tjänar inget till i det avseende man motiverar lagens behövlighet.
 
Att vi snart har hela vårt liv registrerade hos myndigheter kan ha ödestigra konsekvenser. Det är dit vi är på väg och detta lagsförslag är ett steg på vägen. Därför måste vi höja våra röster. Enough is enough. Det räcker.
 
Vi har rätt till privatliv enligt mänskliga rättigheter. Den rättigheten inskränks steg för steg för oss och snart kommer den inte finnas kvar. Att vi svenskar accepterar det för att "vi inte har någonting att dölja" gör mig förbannad. För sanningen är den, att de flesta av oss kommer att ha en hel del att dölja när våra åsikter, sympatier och kontakter kommer att börja registreras. Och det scenariot är inte helt otänkbart med tanke på den politiska utveckling vi har i det här landet.
 
 
 
 
Lagförslag, förbud, kontantkort, kontrollsamhälle, storebror, åsiktsregistrering,
 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i höstas emot ett förslag från public service-kommittén som yrkar på att man ska göra sig av med dagens TV-avgift och ersätta den med en skatt för alla över 18 år och som har en årsinkomst över 131.000 kronor. Personer som tjänar mindre ska slippa att betala medan alla andra beskattas med ca 1.300 kronor per år.

Lagförslaget kommer troligen klubbas igenom i riksdagen under våren. Inget konstigt i sig. Finland har redan haft denna skatt ett tag, likaså många andra europeiska länder, som har en public service. De som betalar sin TV-avgift idag är detta ett välkommet förslag framför allt om man är ensamstående eller om det bor endast två vuxna i hushållet. Då kommer denna kostnad nämligen sänkas något. Bor det däremot flera myndiga personer under samma tak, blir kostnaden avsevärt mycket högre då TV-avgiften gällde per hushåll och den nya skatten gäller alla över 18 år.

Med förslaget kommer även 120 jobb i Kiruna att försvinna, en liten besparning. Inte heller kommer det finnas några fruktade TV-pejlare eller glada körer som tackar oss för att vi så gärna betalar, att finnas kvar. På sikt sägs det, att avgiften kommer att eventuellt sänkas, men det har jag väldigt svårt att tro. Totalt sett kommer staten håva in mycket, jag menar mycket mer intäkter på detta vis än med TV-avgifterna. Och pengarna kommer att behövas någon annanstans. Har det någonsin hänt, att skatter som denna har sänkts? Se bara på trängselskatten...

TV-skatten ska finansiera alltså mycket mer än sitt eget syfte, d.v.s. leverera oberoende radio och tv till medborgare, en media som man kan lita på i vått och torrt. Och det är just där vi kommer till problemets kärna. Det är nämligen långt ifrån alltid vi levereras oberoende radio och tv. Det står sig uppenbart, att mycket ofta är rapporteringen politiskt vinklad. Ett annat problem är, att makten kopplas nu till public service, vilket innebär, att rapporteringen kommer troligtvis bli än mer vinklad i framtiden.

Vi behöver ett granskande organ, som övervakar public service rapportering och ingriper, sanktionerar och tillrättavisar politiskt vinklad rapportering. Och eftersom med TV-skatten dras det in mycket mer pengar till sammanhanget, borde inte dess finansiering heller vara ett problem.

Men det finns ingen politisk vilja till den här typen av kontrollorgan. Det står sig för mig oförklarligt. Vi tvingas alltså betala för public service, som inte fullföljer sitt uppdrag. Vi kommer alla att betala för att få, även om i mild grad, propaganda levererat till oss. Det är något vi inte borde acceptera.

Eller har vi redan blivit så hjärntvättade, att vi tycker att det är okej? Det är dags för oss som medborgare, att kräva, att vi får det vi beskattas för. Därför är ett införande av ett kontrollorgan en nödvändighet i en demokrati vi försöker upprätthålla. Det tråkiga är, att majoriteten i vårt land tycker, att de politiska filtren som public service har idag är helt på sin plats. De flesta förstår inte ens att de finns där.

kontrollorgan, mediaskatt, oberoende radio och tv, public service, tv-avgift, tv-licens, tv-skatt,