Allmännt, Klimat, Samhällsfrågor (MP), Bilism, Förbifart Stockholm, Miljöpartiet, Ringled, Stockholm

Miljöpartiet är det värsta som hänt Stockholm

Att Sverigedemokraterna har Miljöpartiet att tacka för en stor del av sina framgångar känner vi ju till. Men få av oss har tänkt hur mycket skada partiet har orsakat för vår kära huvudstad. Miljöpartiet har under sitt drygt 20 år långa liv, varit det parti som i alla lägen varit ...
Allmännt, Brott & Straff, Samhällsfrågor Lagförslag, förbud, kontantkort, kontrollsamhälle, storebror, åsiktsregistrering

S-förslaget om kontantkortsförbud kränker integriteten

Ett nytt lagförslag från Socialdemokraterna vill förbjuda oregistrerade kontantkort. Moderaterna körar bakom (s)olisten med ett liknande förslag som är under bearbetning. Motiveringen är, att man vill förhindra kriminella att ha kontakter som inte är spårbara till fysiska personer. Polisen ...
Allmännt, Samhällsfrågor kontrollorgan, mediaskatt, oberoende radio och tv, public service, tv-avgift, tv-licens, tv-skatt

Säg hejdå till oberoende radio och TV

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog i höstas emot ett förslag från public service-kommittén som yrkar på att man ska göra sig av med dagens TV-avgift och ersätta den med en skatt för alla över 18 år och som har en årsinkomst över 131.000 kronor. Personer som tjänar mindre ska ...

Att inte vaccinera är barnmisshandel som borde vara straffbart

Mässlingepidemi med flera dödsfall i Västsverige kan vara ett faktum. Hundratals nyfödda barn har utsatts för smittorisk av ovaccinerad och smittad personal. Ett halvår sedan hade vi ett liknande fall med kikhosta i Danderyds sjukhus i Stockholm. Smittsamma och ibland dödliga barnsjukdomar har ...
Visa fler inlägg