Allmännt, Jämställdhet, Utrikes Bistånd, Homosexualitet, Makonda, Mänskliga Rättigheter, Tanzania

Sveriges bistånd till Tanzania måste upphöra

Tanzanias 36-åriga president Paul Makonda är en av världens yngsta makthavare. Man skulle kunna tro att en ung person i makten genomför positiva och progressiva reformer i landet, men situationen är det motsatta. Igår ratifierade Tanzania en lag som förbjuder homosexualitet, observera ...
Visa fler inlägg