Allmännt, Migration, Samhällsfrågor, Skatt Finland, Migrationsverket, Regeringen, Skattefridagen, Stefan Löfvén, alliansen, flyktingar, skattebetalarnas

Varenda krona av din lön hittills i år har gått till skatt

 
Det är stötande, tycker Skattebetalarnas förening. Och det är stötande. Igår den 19:e juli var nämligen Skattefridagen i år. Det vill säga den första dagen på året då du börjar få din lön i din egna plånbok. Varenda krona du jobbat ihop hittills i år har nämligen gått till skatt. 199 av 365 dagar jobbar du nämligen helt gratis för stat och kommun.
 
Skattefridagen har tagits fram av Skattebetalarnas förening sedan 70-talet. Som utgångspunkt använder man en genomsnittsperson som har en inkomst på sex inkomstbasbelopp, vilket i år är 30.750 kr i månaden. Till den synliga lönen adderas löneskatter, arbetsgivaravgifter och skatter som löntagaren får betala för sin konsumption.
 
Innan Alliansen tog regeringsmakten inföll Skattefridagen långt inne i augusti. Efter att regeringen Reinfeldt tillträdde har Skattefridagen tidigarelagts för varje år. Jobbskatteavdragen gjorde att alla fick behålla mer av sina intjänade pengar. Men 2016 skedde ett tydligt trendbrott då Skattefridagen senarelades, återigen under Socialdemokratiskt styre. Ändå har regeringen Löfvén inte tagit bort några jobbskatteavdrag. Trots detta infaller Skattefridagen flera dagar senare än under Alliansens tid. Det beror på, att regeringen har kommit på nya sätt att länsa våra plånböcker, bland annat genom fler och högre punktskatter.
 
Visst att det kostar att uppehålla en välfärd. Men få av oss inser, att under de närmaste åren har vi successivt fått arbeta upp mot en vecka längre utan att själva få betalt för mödan - alls. Samtidigt har inte välfärden blivit bättre, utvecklingen går snarare åt andra hållet. Kostnaderna beror istället på att vi som får ta del av välfärden har blivit allt fler och andelen betalande har procentuellt minskat.
 
Med det sagt är det viktigt, att förstå att skulden inte kan läggas på invandrare. Det är inte invandrarna som bestämmer hur vårt samhälle fungerar. De som bär skulden över detta är regeringen som står helt paralyserad inför situationen. Det tar allt längre tid att få de nyanlända till arbete beroende till en övervägande del på att handläggningen och byrokratin omkring tar för lång tid. 
 
Vi borde kanske återigen blicka österut. När flyktingkrisen kom, mobiliserade de finska myndigheterna mottagandet så att ett beslut om ett uppehållstillstånd gick att få i de flesta fall inom två månader. Handläggningen tar inte mycket längre tid idag, heller. I Sverige får de nyanlända vänta på sitt första beslut upp mot 12 månader. I Finland insåg man, att lönekostnaderna för extra personal skulle ändå landa på mycket lägre belopp än vad kostnaderna som långa väntetider ger. Och det påverkar självklart skatterna.
 
Det finns kloka och mindre kloka beslut. Den här regeringen står för många av de senare nämnda slag. Och det kostar oss skattebetalare bevisligen upp mot en veckas mer gratis arbete per år. Och ja, det här är kritik, men det är samtidigt torr statistik och kall fakta. Det kan inte viftas bort med pizza-argumentation.
 
Vi ska inte sluta ta emot flyktingar. Självklart ska vi hjälpa dem som hjälp behöver. Men vi ska inte heller jobba gratis mer än vad som är nödvändigt för att uppehålla vår välfärd. Med den nuvarande politiken kommer allt större del av vår tid gå åt att gratisjobba, som i sin tur leder till mindre pengar i plånboken för var och en av oss.
 
Min förhoppning är att Stefan Löfvéns tid i makten tar slut nu i höst och att Alliansen återtar styret för bättre skötta offentliga finanser, välordnad och effektiv byråkrati och mindre skatt utan att vi behöver tappa en millimeter av välfärden. Det är fullt möjligt. Frågan är bara om Sverige vill det eller är vi ändå beredda att ytterligare senarelägga Skattefridagen under de kommande åren.
 
Det är en tröst, även om en klen sådan, att från och med nu kan vi ändå jobba för oss själva under några månader innan det återigen är dags att jobba gratis.