Jämställdhet, Religion, Samhällsfrågor Böneutrop, Fria Moderata Studentförbundet, Islam i Sverige, Moské, Polismyndigheten i Stockholm, Religionsfrihet

Fritt land = Fria böneutrop. Eller..?

 
Stiftelsen Växjö Muslimer får tillstånd för högtalarutsända böneutrop från en moské i stadsdelen Araby på fredagar. Enligt polismyndigheten, som beviljat tillståndet, får inte utropet ljuda starkare än 110 dBA. Det här är den tredje moskén i Sverige som nu får tillstånd att ha böneutrop. Sedan tidigare får moskéerna i Fittja och i Karlskrona göra sina böneutrop i högtalarna vid moskén.
 
Frågan om muslimska böneutrop i Sverige är kontroversiell. Enligt en Sifo-undersökning som TV4 lät göra i mars svarade 60 procent att sådana bör vara förbjudna. Endast 21 procent svarade att de bör vara tillåtna. Det största motståndet har kommit från invandrare, som har flytt just undan det muslimska förtrycket mot hemlandets minoriteter - i synnerhet kristna och judar.
 
Men vi bor ju i ett fritt land. Vi har religionsfrihet, som innebär, att vi får tro på Nicke Nyfiken om vi vill eller välja, att inte tro på någonting alls. I den friheten ingår rätten att utöva sin religions sedvanor. För muslimer är ett av dem fredagsbönen som man kallar till med utrop från moskéns minaret - precis som Svenska Kyrkan kallar till gudstjänst genom att ringa kyrkklockorna.
 
I ett fritt land får vi alltså tro vad vi vill. Och det Fria Moderata Studieförbundet  i Stockholm anser sig ha så pass stark tro på friheten, att den ska ses som en religion. De har nu ansökt tillstånd för eget böneutrop med orden "Friheten är störst - Sänk skatten för alla" från den lokala polismyndigheten. Böneutropen kommer att göras från en medlems balkong vid Blasieholmsgatan i city. Ljudnivån lovas att vara lägre än 110 dBA och böneutropen skall inte vara längre än någon minut.
 
Fritt land - fria böneutrop, visst är det så? Eller är det verkligen det? I debatten har försvararna av böneutropen jämfört utropen med kyrkklockor och vädjat till religionsfriheten. Och det har varit den tyngsta anledningen till att ansökningarna har godkänts.
 
Nu står Stockholms polismyndighet inför ett beslut som kommer att ha konsekvenser hur man än beslutar. Detta beslut kommer att vara en vägvisare i diskussionen om jämställdhet mellan religioner i Sverige. Beslutet är inte bara ett litet beslut bland andra. Och med hänsyn till allas rätt att tro på vad de vill, kan inte ansökan viftas bort som ett skämt. Jag avundas inte den tjänstemannen som måste fatta det här avgörande beslutet.
 
För vi säger ju att Sverige är ett fritt land och därtill ska vi få ha fria böneutrop. Snart får vi se hur fritt och hur religionsfritt vi egentligen har det här i världens mest jämställda, ofta ganska idiotiskt jämställda land.
 
#1 - - Dreamsblocked:

Intressant och tankevärld text. Själv skriver jag om min inre debatt och mina tankar vilket du ger mig inspiration till. Fortsätt såhär!