Allmännt, Samhällsfrågor, Val Val2018, bankID, e-legitimation, elektronisk röstning, röstfusk, rösträkning, valfusk

Elektronisk röstning skulle säkra valresultatens riktighet

 
Återigen anklagas valarbetare för tjänstefel runt om i landet. Valsedlar för partier har "försvunnit", kuvert har inte förslutits av valarbetare och vid rösträkning påstås det att röster inte har räknats korrekt. Att det ens finns en möjlighet till sådana allvarliga brister i vårt sätt att arrangera val visar att systemet är förlegat.
 
I Finland kan man rösta sedan länge elektroniskt med hjälp av BankID. Det har fungerat bra och förslag på likadan möjlighet i Sverige har lyfts upp i riksdagen. De som motsätter sig elektronisk röstning hemifrån lyfter upp argumentet, att man kan tvingas rösta på ett visst sätt av exempelvis andra familjemedlemmar. Det är också sant och borde tas i beaktande när vi diskuterar förnyelse av vårt valmaskineri.
 
Det enda sättet att säkerställa både valsekretess och valfrihet samt att trygga resultatens riktighet är att införa elektronisk röstning på vallokalerna. I praktiken kan det lösas exempelvis genom att en valarbetare kontrollerar röstkortet och legitimation, en dator ger en slumpmäsig kod som kopplas ihop med personen som röstar och som man matar in i röstningsbåset. Sedan väljer man på skärmen vilket parti man vill rösta på i respektive val och väljer vidare om man vill personrösta eller ge sin röst endast till partiet.
 
För att skydda valresultaten och för att förhindra cyberattackerna ska systemet naturligtvis säkras med högsta möjliga IT-säkerhet. Det ska exempelvis inte vara direkt kopplat till internet. Jag är fullkomligt övertygad om att ett sådant skyddsnät är möjligt att bygga idag.
 
Dessutom skulle ett sådant system minska kostnaderna för arrangemanget avsevärt på sikt och ge oss resultatet mycket snabbare.
 
Vi står i framkanten med all IT-utveckling i stort, men ett av våra viktigaste moment, valen till våra beslutande församlingar lämnar vi vind för våg för mänskliga misstag och sabotage. Det är inte acceptabelt i ett land som Sverige idag.
 
Jag tror och hoppas att vid nästa val kan vi slippa alla dessa anklagelser om valfusk för att vi säkrat vårt valsystem genom elektroniska röster. Det är på tiden att det sker i Sverige.