Regnér och Löfvén, det är dags att stå för er "feminism"

Foto: Le Monde
 
Det har knappast undgått någon, att Saudi-Arabien - landet där kvinnor inte får köra bil eller lämna hemmet utan en manlig släkting - kommer att representera sitt geografiska område i FN:s kvinnokomission. Landets deltagande klubbades igenom med 45 röster av 52 därav även Sveriges röst. Endast sju länder röstade emot och det råder en stor misstänksamhet, att Sverige har röstat för Saudi-Arabien.
 
Jag vågar påstå, att fallet är exakt så. Utrikesdepartementet vägrar kommentera eller lämna ut information till medborgare hur makthavarna har använt sin röst. Jämställdhetsminister Åsa Regnérs enda kommentar om omröstningen är, att alla medlemsländer har lika rätt att delta i kommitéerna. 
 
Ja, så må vara, men för det första är det högst olämpligt, att just det landet i världen där kvinnornas rättigheter ligger sämst till och vars målsättning med deltagandet är att bromsa utvecklingen av jämställdheten väljs som en representant för länderna i Mellanöstern. För det andra har vi i Sverige enligt egen utsago en feministisk regering. Alla beslut regeringen fattar ska vara speglade mot jämställdhet och feminism. Att inte lämna ut information om hur Sverige har röstat talar sitt eget språk - och i det vokabuläret innefattar inte feminism.
 
Medborgare har rätt att veta hur vår röst i världen används. Det enda rätta i detta läge är, att tala om för folket om vi som nation står bakom valet av Saudi-Arabien eller om vi hade bollar att tycka annorlunda. Den chansen är dock mycket liten. Löfvén och andra representanter från regeringen var ju på statsbesök i Saudi-Arabien rätt nyligen och Löfvén redan då gjorde uttalanden som ansågs olämpliga.
 
Regeringen säljer sina ideal för vapenexporten. Det är min kvalificerade gissning om läget. Det är då väldigt svårt att stå för sina vackra ord om feminismen. Att ha Saudi-Arabien med i kvinnokomitén är som att ha greven Dracula som chef över blodbanken. 
 
Inte har jag bara tappat det sista av förtroendet för regeringen Löfvén utan jag är förbannad på dem. Ut med informationnen om hur Sverige röstade. Skulle ni mot förmodan röstat mot, lovar jag rösta på er vid nästa val. Jag är så övertygad om att ni svikit hela landet med er "feministiska" politik att jag vågar ge er mitt hedersord. Det är mycket mer än vad ni kommer att kunna göra.