Allmännt, Samhällsfrågor Lagförslag, alternativ medicin, fake news, sofia arkelsten, vaccin, vaccination, vaccinationsprogram, vaccinationstvång

Inför sanktioner mot föräldrar som inte vaccinerar sina barn

 
Vaccinationsdebatten har blommat upp igen efter Sofia Arkelstens (M) motion i riksdagen, som i folkmun har kallats för vaccinationstvång. Det i sig är helt fel. Det finns inget förslag om tvångsvaccinering. Däremot finns det en motion om vissa sanktioner mot föräldrar som inte låter sina barn att ingå i flockskyddet genom att låta bli att vaccinera sina barn.
 
Ingen medicin lovar att bota någon sjukdom. Inte heller ger något vaccin ett fullgott 100-procentigt skydd för individen och några kan inte utveckla immunitet av medicinska skäl.
 
Effekten på vaccination bygger (förutom i snitt ca 90% individuellt skydd)  på något som kallas för flockskydd. Det är en indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av populationen har blivit immun mot en sjukdom och därigenom skyddar även de som inte är immuna. För dem som inte kan utveckla immunitet är flockskyddet rentav livsnödvändigt.
 
Smittkoppor utrotades tack vare massvaccinering. Mässlingen var nästan utrotad i Europa på 90-talet. Men tack vare antivaccinationsrörelsen är nya epidemier ett faktum i Europa.
 
Motståndarna bygger sin argumentation på att det inte är försvarbart, att injicera barn med patogener eller försvagat virus. Det i sig är en relevant diskussion. Ungefär hälften av vaccinerna innehåller själva sjukdomen i ett kraftigt försvagad form. Andra innehåller ett för människan ofarligt ämne, som får kroppen att utveckla antikroppar. Vid smittkoppvaccinet injicerades man med en protein från kokoppor, som människan inte kan smittas av.
 
Det andra argumentet mot vaccin är, att de påstås utveckla autism och andra sjukdomar. Hela denna bit är rakt av fake news och stöds inte av någon form av vetenskaplig forskning. Att använda detta som argument är som att debattera mot morötter för att de kan orsaka regnigt väder.
 
Det blev ingen ändring i vaccinationsrutinen i riksdagens beslut. Det gjorde mig faktiskt lite besviken på våra beslutsfattare. Att låta bli att vaccinera sina barn är barnmisshandel - inte bara mot sitt egna barn utan även andras. Ett ovaccinerat barn är en risk för även vaccinerade barn då ingen har en fullgod immunitet. Det har hänt, att smittade barn har i sjukhusens väntsalar smittat andra. Så kan vi inte ha det.
 
Det ska vara upp till var och en att bestämma om sin kropp. Och eftersom bäbisar inte kan göra det, är ansvaret föräldrarnas. Men varje beslut har konsekvenser. Och om all vetenskap talar för vaccination och någon ändå väljer att inte göra det och istället utsätta många för smitta, ska det inte vara självklart, att man får ta del av vår välfärd i samma utsträckning. 
 
I Australien får ovaccinerade barn inte gå på dagis. I Frankrike får de inte gå i skolan utan måste få hemundervisning på föräldrarnas bekostnad. Även i Sverige finns det fall där försäkringsbolagen inte tecknar en livförsäkring eller extra sjukförsäkring på barn som inte är vaccinerade. Helt rätt.
 
Förslaget i Sverige skulle ge lägre barnbidrag. Det i sig tycker jag inte är rätt väg att gå. På så sätt skulle det vara en bestraffning och bli en klassfråga. Däremot, att förneka barnen tillträde till dagis och skola är inte mer än rätt. Det är inte barnens fel, dock.
 
Nej, men föräldrarna måste förstå, att om man fattar beslut som har påverkan på hela samhället och det beslutet går mot all vett och sans, så har det också konsekvenser. Och ingenting fungerar bättre än när det svider i plånboken.
 
Som tur är håller trenden att vända sig. Antaet ovaccinerade barn har fått en liten höjning. Det ska vi alla vara tacksamma för. Nu ska jag läsa en tidning och vänta på att jag får bältros. Hade jag varit vaccinerad mot vattkoppar och inte haft sjukdomen, hade jag sluppit det.