Allmännt, Migration, Samhällsfrågor flyktingar, green card, invandring, permanent uppehållstillstånd, samhällskunskapstest, språktest, uppehållstillstånd

Kraven på permanent uppehållstillstånd måste skärpas

 
Ett permanent uppehållstillstånd i USA kallas för green card. Ett green card är mångas dröm, som många hoppas på att ska leda till den amerikanska drömmen. Folk i fattiga länder drömmer om ett liv i USA där förutsättningarna till ett bättre liv finns. Det handlar allt som oftast om människor som är beredda att jobba hårt för sin framgång. I USA får man nämligen inget gratis och det är svårt att få uppehållstillstånd i landet.
 
Ett annat land, som ligger på topp i sammanhanget är förstås Sverige. Ett land med rykte som socialistisk, mycket lätt att ta sig in i och lika lätt att få stanna. Dessutom tar landet hand om dig på ett helt annat sätt än USA, om du nu själv inte kan eller vill. Nu har vi ju inget grönt kort för ett permanent uppehållstillstånd, men om vi hade det, så hade ett green card i Sverige varit mycket attraktivt utomlands, i alla fall när det gäller invandring med ekonomiska motiv.
 
Vi verkar dock inte förstå det riktiga värdet på den där lilla pappersbiten, som ger rätten till att permanent bo och arbeta i Sverige. När man har fått det, får man ta del av hela vårt välfärdssystem med i princip gratis sjukvård, a-kassa, socialtjänst, bidragssystem och gratis utbildning. Det är saker som vi tar för givet, men i många länder drömmer man inte ens om något så bra.
 
Eftersom allt det här kostar ändå pengar, vill vi att alla, även nya svenskar, ska bidra. Det är därför viktigt att alla kommer till arbete så snart som möjligt. Så har ändå inte varit fallet i en klar majoritet av fallen. Det i sin tur beror på, att vi inte ställer några krav på exempelvis att man kan kan det svenska språket, vilket ändå än en förutsättning att kunna placera sig på arbetsmarknaden.
 
Därför måste kraven på ett permanent uppehållstillstånd att skärpas rejält. Tillräckliga kunskaper i svenska ska kunna påvisas genom att man får godkänt på ett språktest. Likaså bör alla som ansöker uppehållstillstånd i Sverige utbildas i våra lagar, regler och seder. Vi kan inte strunta i att utbilda folk och sedan anklaga invandrare för att inte kunna följa våra lagar och regler. Därför ett godkänt resultat på ett prov på samhällskunskap bör också införas.
 
Om andra som kommer hit inte uppskattar allt de får är inte så konstigt om det inte krävs någon motprestation. Och till saken hör, att vi svenskar själva inte har någon respekt för allt vi har utan tar det för givet. 
 
Att vi tar emot exempelvis flyktingar är inte bara en humanitär insats. Tanken är att dessa människor ska bli goda medborgare och skattebetalare inom snar framtid. Vi måste se till att det blir så.