Brott & Straff, Religion, Samhällsfrågor dom, domar, domare, hovrätten, lagman, lekman, nämndemän, reform, tingsrätten

Dags att reformera vårt rättssystem

 
 
Hur bra och rättssäker är vårt rättsväsende? Hur ofta är tingsrättens dom lite eller t.o.m mycket felaktig? Svaret på första frågan är: Sådär och inte särskilt rättssäker. Svaret på andra frågan är: Alldeles för ofta, närmare hälften av tingsrättens domar ändras i hovrätten. Det säger en hel del.
 
I tingsrätten består det dömande rådet av en lagman (domare) och tre lekmän (nämndemän). Lekmännen är politiskt valda och är ofta lokalpolitiker. Tingsrätterna brukar har representation från samtliga partier som har mandat i kommunfullmäktige. Alla fyra har en röst och lagmannens röst är inte mer värd än lekmännens.
 
I ett avgörande lägger alla en röst: skyldig eller icke skyldig. Det är bara domaren som har djup juridisk kunskap. Lekmännen får rösta lite efter sitt eget tycke då dessa sällan känner till lagen särskilt väl eller kan göra tolkningar av den i knepiga lägen. Om utslaget blir oavgjort, måste rätten fria den åtalade. Att man hellre friar än fäller är efter alla principer då domen ska alltid och utan undantag kunna utlysas utan någon rimlig tvivel i skuldfrågan.
 
En rättsprocess behöver dock inte vara slut här. Den som känner sig orättvist eller icke lagenligt dömd kan överklaga i hovrätten. I hovrätten består det dömande rådet av tre lagmän. Alla kan sin sak och är ofta veteraner inom rättsväsendet. Man har även eliminerat möjligheten till att utslaget blir oavgjort i och med antalet lagmän.
 
Överklagar, gör cirka 15 procent av alla dömda i tingsrätten. Och det kan löna sig, att göra det. Hovrätten ändrar nämligen nästan hälften av domarna. Ungefär 25 procent blir helt friade från skuld och i de fallen där hovrätten ändrar endast påföljden får 65% ett lindrigare straff.
 
Rättsväsendets representanter själva påstår, att dessa siffror inte beror på inkompetens i tingsrätterna. Jag vågar vara av en annan åsikt. Det är väl klart, att en dagmamma eller en ingenjör inte kan döma med samma kompetens som en lagman. Således beror det på tingsrättens inkompetens.
 
Lekmännen sägs att representera folket. Men om den första instansen ska döma efter vad folket anser i fallet, bör hela juryn bestå av lekmän och domaren besluta endast om påföljden och leda rättegången. Alternativt ska tingsrätten också bestå av enbart lagmän. Detta skulle dra ner på antalet domar som överklagas och spara samhället i långa loppet en hel del pengar.
 
En friade dom från Solna Tingsrätt nyligen friade en man från misshandel av sin fru med motiveringar om att mannen kommer från en finare familj och att kvinnor ofta ljuger i sådana sammanhang. Detta är ett horribelt praktexempel där lekmännens röst har avgjort på grunder som inte ens är i närheten av vad lagen säger.
 
Det är därför vi måste bli av med ointresserade hobbypolitikerna i tingsrätten. Vi påstår oss ha ett rättvist och korrekt rättsväsende. Men det är tyvärr ganska långt ifrån sanningen. Siffrorna talar för sig själva. Det är dags för en reform, ett reform som leder till säkrare rättegångar och mer rättvisa prövningar.
 
Tingsrätterna själva är emot en sådan reform. Det i sig inte är konstigt då 75% av rådmännen skulle bli av med sin ersättning och möjligheten att med sina egna åsikter påverka andra människors liv. Advokatsamfundet däremot är oppet för reformer, vilket är mycket positivt från rättssäkerhetssynpunkt.
 
Folket i all ära. Men handen på hjärtat: Hur många av oss känner, att i min kommun är det lekmännen i tingsrätten som för min röst om rättvisan i sina domar...?
-Ja, just det.