Migration, Religion, Samhällsfrågor 2050, Islamskt parti, befolkning, det muslimska sverige, islam, kristendom

En tredjedel av svenskarna är muslimer 2050 - Så här blir det

 
Vi lever i ett sekulärt land. Det säger vi i alla fall. Men det är en sanning med modifikation. För många innebär religion samma sak som tradition och våra traditioner är mycket kära för oss. Bra så långt, kan jag tycka. Men Sveriges population växer ständigt och i rasande takt. Inte för att vi skulle blivit mer företagssamma i sängkammaren - utan för den invandringspolitiken vi har idag. Och många av nysvenskarna spelar religionen mycket större roll, än bara traditioner.
 
År 2050 kan mer än trejedel av Sveriges befolkning vara muslimer. Det är en kall fakta om den nuvarande takten på invandring fortsätter. Om invandringen däremot skulle stanna av helt, skulle andelen muslimer förbli ca 12 procent, ungefär där den är idag. 
 
Detta konstaterar Pew Research Center i Washington. PRC forskar om sociala frågor, allmänna opinionen, trender i befolkningsutvecklingen och religion, i både USA och övriga världen. Dess mätningar och studier citeras ofta även i Sverige, både av politiker, opinionsbildare och forskare. Institutet har oftast haft rätt i sina prognoser och PRC anses vara en av de mest ansedda på sina områden.
 
Än sen? Vi har ju religionfrihet och folk får tro på Oden (för att han har en plan) eller Allah, om de nu så vill. Men frågan är hur mycket av den varan (religionsfriheten) kommer att finnas kvar i Sveriges förorter 2050. Religionsfrihet är endast ett ord i boken i muslimska länder och ordet finns där främst för att rika oljemiljonärer ska kunna ha utländskt tjänstefolk. För ländernas egen befolkning existerar den i praktiken inte alls. I vissa muslimska länder är det olagligt att vara annat än just muslim.
 
Ta slöjan som ett exempel. Det är förstås svårt att uppskatta antalet kvinnor som idag bär slöja - antingen av egen fri vilja eller på grund av påtryckningar. Men det finns uppskattningar om ca 200.000 peroner i Sverige. Detta motsvarar ca 40% av den kvinnliga muslimska befolkningen. Om andelen muslimer ökar till 30% till 2050, kommer detta antal vara mycket större. Vissa stadsdelar kommer att ha påbud om att bära slöja på offentlig plats.
 
Det muslimska inflytandet i politiken kommer inte längre vara den myglande Mehmed eller Yasri "jag-vill-inte-bli-smittad-av-tjejbaciller" Khan i Miljöpartiet. Muslimerna har förmodligen egna partier och den muslimska kvinnosynen har påverkan på besluten som fattas. Feministerna som idag förespråkar kvinnans rätt till slöja har fått många bakslag och förlorat fajten på många håll. Jämställdhet har suddats ut steg för steg.
 
I vardagen märks det med fler moskéer och böneutrop som skanderar på arabiska lite här och där. Många djurvänner har valt att bli veganer då över hälften av köttet som används och säljs är halalslaktad importkött. Det är ju det många vill ha. Pojk- och flickskolorna gör ett nytt intåg och simhallarna har öppet för endast kvinnor vissa tider och för endast män vissa tider. Det är inte heller någon som tycker att det är konstigt med heltäckande slöja, den debatten har avtagit helt.
 
Nu behöver ju inte allt som sker vara negativt. Men det låter sannerligen att målar fan på väggen. Varför? Dels för att om jag skulle måla Mohammed istället, så skulle jag antagligen få någon dödsfatwa över mig. Skämt åside, det är för att det är så här det kommer att bli. Och vi måste förvissa oss om detta.
 
Islam kom till ca 600 år senare än kristendomen. Och om vi tittar på utvecklingen av dessa religioner så ligger islam ca 600 efter vad som kommer till religionens betydelse och bokstavlig tolkning av heliga skripter. Det var 600 år sedan vi gjorde brutala korståg och dödade alla i vår väg, som vägrade döpas. Vad gör exempelvis ISIS idag? Och även om det bara är bråkdel av muslimerna som tillhör den kategorin, så var det också bara en bråkdel av kristna som gav sig ut på mission.
 
Om 600 år kan vi säkert se en islam som kan jämställas med dagens kristendom. Jag hoppas förstås, inte minst för muslimernas egen skull, att denna utveckling ska visa sig snabbare. Men mina förhoppningar är inte höga. Även om majoriteten av muslimerna är som politikern Nalin Pekgul, sekulära och moderna, är inte de konservativa krafterna bakom rattarna att underskatta. Det är de som dikterar villkoren på förorterna, inte minst för kvinnorna.
 
Men nu när vi vet hur utvecklingen kommer att bli, så kan vi förbereda oss att omfamna det som komma skall. Det är ju vi själva som genom våra röster ändå har uttryckt oss att vilja ha det på det här sättet. Att invandrigen skulle stanna av helt är inte sannolikt. Att majoriteten av invandrare i framtiden skulle komma från icke muslimska länder är likaså mycket osannolikt scenario.
 
Det som däremot är står sig klart är, att vårt mångkulturella samhällerts riddare galoperar mot mycket kargare jaktmarker. Men den här gången är det inte svenska kyrkan som håller i tränsen.