Allmännt, Jämställdhet, Utrikes Bistånd, Homosexualitet, Makonda, Mänskliga Rättigheter, Tanzania

Sveriges bistånd till Tanzania måste upphöra

 
Tanzanias 36-åriga president Paul Makonda är en av världens yngsta makthavare. Man skulle kunna tro att en ung person i makten genomför positiva och progressiva reformer i landet, men situationen är det motsatta. Igår ratifierade Tanzania en lag som förbjuder homosexualitet, observera homosexualitet! inte homosexuella handlingar, som i vissa andra länder. En sådan läggning ger upp mot 30 år fängelse. 
 
Tanzania är alltså det första landet i världen någonsin som förbjuder och kriminaliserar en sexuell läggning någonsin. Kriminellt är även att exempelvis följa en homosexuell person på Facebook eller umgås med en person som öppet homosexuell. Makonda uppger anledningen till detta vara, att Tanzania inte behöver den här typen av människor som medvetet VÄLJER en livstil som strider mot Guds ordning.
 
Makonda är också högt meveten om att omvärlden kommer att bemöta honom med vrede, men han väljer hellre omvärldens vrede mot sig än bemöter Guds vrede, som han annars skulle få möta istället.
 
Redan innan den här lagen har antagits har Makonda stängt nästan alla HIV-kliniker i det hårt drabbade landet då han anser att behandlingen av HIV uppmuntrar till homosexualitet och anser att det är bättre att de som drabbats avlider istället. 
 
Homosexualitet är ett prioriterat brott i Tanzania. Polisen har nyligen förstärkt sin homorotel med 300 nya tjänstemän som ska nu finkamma medborgarnas aktiviteter exempelvis på Facebook i jakten på homosexuella.
 
Sveriges bistånd till Tanzania uppgår till 850 miljoner kronor årligen. Ett av Sidas huvudmål med biståndsarbetet i Tanzania är att stärka kapacitet inom det civila samhället genom att utkräva ansvar och ökad kunskap om mänskliga rättigheter. Just på den här punkten har miljonerna uppenbarligen inte räckt till. Det höjs nu röster för att klippa biståndet till landet, men Sida har inga planer på att överväga ändringar.
 
Där måste Sida tänka om. Svenska skattepengar ska inte användas i samarbete med regim som motarbetar mänskliga rättigheter. Sverige måste agera och det är nu. All bistånd till Tanzania måste stängas av tills landet har tänkt om.
 
Det har inte Makonda heller någonting emot. Han är så fast besluten i att ha gör rätt att han i ett uttalande säger, att inga pengar i världen får honom att ändra åsikt. Låt honom ha det så. 
#1 - - Anonym:

Skevt